Mobiele menu

The Karma Factory Revolution

Wat houdt het project in?

Na voorlichting op school krijgen de studenten een 3-delig keuzemenu. Bij optie 1, Project Karma, ontwikkelen ze een eigen project of sociale onderneming waarmee ze een maatschappelijke uitdaging aangaan. De 2e optie is Maatschappelijk Influencer: de studenten zetten zich individueel, op vrijwillige basis in voor een sociale onderneming of vrijwilligersorganisatie. Ten 3e is er Go Hard or Go Home, waarbij de jongeren zo veel mogelijk impact maken voor een bepaald probleem of onderwerp – 3 tot 5 keer per jaar 1 week lang.

Dit is een voortzetting van een eerdere pilot; er wordt opgeschaald van 1 naar 3 mbo-scholen. Daarnaast wordt de webapp van de pilot – in samenwerking met studenten van het Nova College – ontwikkeld tot een mobiele app.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Met hun inzet verdienen de deelnemers Karmapunten, die ze kunnen inruilen voor bijvoorbeeld tickets voor attractieparken en festivals. Wie meedoet, werkt bovendien aan z’n persoonlijke skills door de vele trainingen en persoonlijke begeleiding. Nieuw zijn de masterclasses: bijeenkomsten van 1-2 uur over relevante thema’s, zoals solliciteren. De deelnemers verbreden hun horizon doordat zij in aanraking komen met allerlei verschillende mensen. Ook ontvangen de jongeren aan het einde een certificaat, Dat zij kunnen toevoegen aan hun CV.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Mbo’ers voelen zich vaak achtergesteld ten opzichte van studenten van andere niveaus, terwijl 40% van de Nederlandse studenten op het mbo zit. Dit project zorgt dat deze groep z’n talenten benut en zich actief inzet voor de maatschappij. Daarnaast wordt er per locatie een mooi netwerk van maatschappelijke organisaties, bedrijven, scholen en gemeente(n) opgezet, zodat zij samen actief de samenleving kunnen versterken.

Doelgroep

Studenten van het Nova College, ROC Mondriaan, en Regio College.

Regio/gemeente(n)

Noord-Holland, Zuid-Holland

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743002047
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. S Burger
Verantwoordelijke organisatie:
Young Society