Mobiele menu

Karman Line's digitale strategietrainingen bij hersenaandoeningen: op naar de praktijk!

Personen met niet-aangeboren hersenletsel of andere hersenaandoeningen kampen vaak met blijvende cognitieve veranderingen. Onlangs is er een lijn van strategische digitale therapieën ontwikkeld, de ‘Karman Line’. Bewezen effectieve strategietrainingen, gericht op tempo van informatieverwerking, executieve functies, geheugen en vermoeidheid, zijn ‘vertaald’ naar computer games en mobiele applicaties. In de games worden de strategieën op een speelse wijze aangeleerd; door middel van de apps kunnen de strategieën worden toegepast in dagelijkse situaties (bijvoorbeeld in de supermarkt).

Doel

Het doel van dit project is om de Karman Line interventie te implementeren in de klinische praktijk. Hiervoor brengen we factoren die de implementatie beïnvloeden in kaart, evalueren we de lokale toepassing, en identificeren en implementeren we eventuele (noodzakelijke) aanpassingen om een geoptimaliseerde toepassing in de klinische praktijk te realiseren. Op deze manier beogen we dat de Karman Line interventie voor een gevarieerde groep patiënten beschikbaar komt.

Aanpak 

Het omzetten van onderzoeksbevindingen naar daadwerkelijke toepassing in de gezondheidszorg is een uitdaging. Hierdoor zullen we de stappen van het zogenaamde 'Knowledge to Action' (KTA) 'Framework' (zie figuur) doorlopen, waarbij we ons in dit project richten op het doorlopen van de tweede fase, de zogenoemde 'Action Cycle' fase (met de verschillende onderdelen afgebeeld als grijze blokjes rondom de trechter in de figuur). Patiënten en behandelaren (met verschillende achtergronden en vanuit diverse instellingen) zullen gedurende de verschillende onderdelen in grote mate betrokken zijn middels focusgroepen, interviews en vragenlijstonderzoek. 

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek, onder leiding van Klimmendaal Revalidatiespecialisten, met dr. Dirk Bertens als projectleider en Elise Verhoog als medior-onderzoeker, is onderdeel van de onderzoekslijn ‘Cognitieve Revalidatie’ binnen het Kenniscentrum van Klimmendaal en de afdeling ‘Neuro- en Revalidatiepsychologie’ van de Radboud Universiteit (Donders Centre for Cognition). Er wordt samengewerkt met Yellow Riders, een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van Health Games, waarmee eerder al werd samengewerkt in een project (gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), waarbinnen de Karman Line interventie tot stand is gekomen. Het projectteam vertegenwoordigd ook het perspectief van patiënten, waardoor zowel gevraagd als ongevraagd advies wordt ingewonnen.

Verwachte resultaten

Dit project beoogt de implementatie van Karman Line in de klinische praktijk, anticiperend op de groeiende vraag naar digitalisering in de zorg. De impact van Karman Line reikt verder dan zorgaanbieders; heeft positieve impact voor patiënten en naasten. De digitale strategietraining is flexibel inzetbaar, ook buiten de therapie, waardoor patiënten thuis toegang hebben. De bijbehorende apps faciliteren het toepassen van compensatiestrategieën in het dagelijks leven, bevorderen zelfstandigheid en versterken de participatie en eigen regie van patiënten. Hoewel oorspronkelijk ontwikkeld voor en door mensen met hersenletsel, kan dit project mogelijk bijdragen aan bredere beschikbaarheid van de interventie voor diverse populaties met cognitieve problemen.

Afbeelding
Figuur projectpagina

Kenmerken

Projectnummer:
10960102310018
Looptijd: 24%
Looptijd: 24 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. D Bertens
Verantwoordelijke organisatie:
Klimmendaal