Mobiele menu

KeetKeur

De zogenaamde drankketen op het platteland hebben een slechte reputatie.  De keten worden geassocieerd met excessief drankgebruik, lawaai en overlast voor omwonenden, brandgevaarlijkheid en alcoholverstrekking onder de 16 jaar. Gemeenten weten zich geen raad met de keten en kunnen er lastig greep op krijgen. De vrijetijdsvereniging Plattelandsjongeren.nl heeft wél toegang tot de keten en meent dat de keten onmiskenbaar een belangrijke sociale functie hebben. En signaleert dat de keten het initiatief zijn van jongeren zelf en dat zij er vrijwillig veel tijd in stoppen. De vereniging wil jongeren stimuleren die energie te gebruiken voor verantwoord keetbeheer, met oog voor veiligheid, gezondheid van de bezoekers en goede relaties met de omgeving. Hiertoe worden twintig (oud-)keetbezoekers tussen 20 en 30 jaar opgeleid tot adviseur/keurmeester. Zij zullen de keten bezoeken en jongeren voorlichting geven over hoe zij verantwoord met hun keet om kunnen gaan.

Producten

Titel: Website www.keetkeur.nl
Link: http://www.keetkeur.nl
Titel: Keetkeur keetworkshop Trainershandleiding
Link: http://www.keetkeur.nl
Titel: Keetkeur keetworkshop werkboek
Link: http://www.keetkeur.nl

Verslagen


Eindverslag

Keten hebben een belangrijke sociale functie voor jongeren op het platteland, deze functie moet worden behouden en worden versterkt. Ook wij vinden dat het drankmisbruik en de onveiligheid van de keten moet worden bestreden. Met Keetkeur geven we jongeren handvatten om ZELF hun keet beter, actiever en veiliger te maken en geven we gemeentes en jongerenwerkers handvatten om met keten op een positieve manier in gesprek te gaan. Dit doen we onder andere door jaarlijks "De Beste Keet van Nederland" te kiezen. De "Beste Keet van Nederland" heeft alcoholbeleid, is veilig, houdt rekening met de omgeving en bestrijdt seksuele intimidatie en geweld. Om jongeren te ondersteunen in het verbeteren van hun keet hebben we (samen met jonge keetadviseurs) een interactieve workshop ontwikkeld, deze is mede gebaseerd op de handreiking gemaakt door het Trimbosinstituut in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De training wordt door jongeren gegeven die zelf uit een keet komen en daarvoor een speciale training hebben gehad. Tenslotte bevorderen we de contacten tussen jongeren en hun ouders, met de gemeente en het lokale jongerenwerk door positieve media aandacht voor keten te genereren, een congres te organiseren in samenwerking met Movisie en in opdracht van gemeentes en het lokale jongerenwerk keetavonden te organiseren. Ook stimuleren we het organiseren van activiteiten door en met keten door middel van diverse Ketenraces.

Keten hebben een belangrijke sociale functie voor jongeren op het platteland, wij willen deze functie behouden en versterken. Ook wij vinden dat het drankmisbruik en de onveiligheid van de keten worden bestreden. Met Keetkeur geven we jongeren handvatten om ZELF hun Keet beter en veiliger te maken. Dit doen we door o.a. jaarlijks "De Beste Keet van Nederland Verkiezing" te houden, Keten kunnen hier alleen aan meedoen als ze de praktische interactieve workshop volgen. Deze workshop is ontwikkeld met de Keetadviseurs en deze jongeren zijn getraind bezoekers om zelf deze workshop te geven. De "Beste Keet van Nederland" heeft alcoholbeleid, is veilig, houdt rekening met de omgeving en bestrijdt seksuele intimidatie en geweld. Tenslotte begeleiden we de jongeren in het leggen of verbeteren van contacten met ouders, de gemeente, lokaal jongerenwerk, brandweer en omwonenden en zoeken we via de media aandacht voor de positie van Keten op het platteland.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
410111004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. van Westerlaak
Verantwoordelijke organisatie:
Plattelandsjongeren.nl