Mobiele menu

Ken je kracht? Professionele dilemma’s en mogelijkheden bij het versterken van eigen kracht in de Zorg voor Jeugd

Projectomschrijving

Het uitgaan van de ‘eigen kracht’ van jeugdigen en hun opvoeders, met inzet van hun sociale netwerk, is een van de uitgangspunten van de Jeugdwet. In de praktijk blijkt dit ingewikkeld. Het is vaak onduidelijk wat er precies onder ‘eigen kracht’ verstaan wordt en het uitgaan van eigen kracht zorgt voor allerlei dilemma’s in de dagelijkse praktijk van professionals. In het project ‘Ken je Kracht?’ zijn er op participatieve wijze vertaalslagen gemaakt tussen recent afgeronde ZonMw-projecten rondom empowerment en eigen kracht bij jeugd en gezin en de dagelijkse werkpraktijk van professionals in de brede jeugd(hulp)keten.  

Op basis van een literatuurverkenning, groepsinterviews met professionals, ouders en jeugdigen en werksessies met professionals en onderzoekers zijn spanningsvelden in kaart gebracht bij het uitgaan van ‘eigen kracht’.  

Spanningsvelden waar professionals mee te maken hebben, gaan over:
1.    Verschillende visies op eigen kracht
2.    Grenzen aan eigen kracht
3.    Verschillende belangen bij eigen kracht
4.    Regie bij eigen kracht
5.    Speelruimte voor eigen kracht

Vervolgens is een gesprekswaaier ontwikkeld voor uitvoerend professionals, leidinggevenden, beleidsmakers, jeugdigen en opvoeders. Deze gesprekswaaier is door professionals getest. De gesprekswaaier is een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan over spanningsvelden waar professionals mee te maken hebben bij het uitgaan van eigen kracht. De waaier bevat kenniskaarten over eigen kracht, toelichtingen op de gevonden spanningsvelden en werkvormen voor gesprek. ‘Ken je kracht?’ draagt hiermee bij aan dialoog over eigen kracht en de toepassingen hiervan in de praktijk.

Producten

Titel: Ken je kracht?
Auteur: Lineke van Hal Wilma Jansen Marije Kesselring Ontwerp: Sanneke Duijf

Verslagen


Eindverslag

Het uitgaan van de ‘eigen kracht’ van jeugdigen en hun opvoeders, met inzet van hun sociale netwerk, is een van de uitgangspunten van de Jeugdwet. In de praktijk blijkt dit ingewikkeld. Het is vaak onduidelijk wat er precies onder ‘eigen kracht’ verstaan wordt en het uitgaan van eigen kracht zorgt voor allerlei dilemma’s in de dagelijkse praktijk van professionals. In het project ‘Ken je Kracht?’ zijn er op participatieve wijze vertaalslagen gemaakt tussen recent afgeronde ZonMw-projecten rondom empowerment en eigen kracht bij jeugd en gezin en de dagelijkse werkpraktijk van professionals in de brede jeugd(hulp)keten.

Op basis van een literatuurverkenning, groepsinterviews met professionals, ouders en jeugdigen en werksessies met professionals en onderzoekers zijn spanningsvelden in kaart gebracht bij het uitgaan van ‘eigen kracht’.

Spanningsvelden waar professionals mee te maken hebben, gaan over:
1. Verschillende visies op eigen kracht
2. Grenzen aan eigen kracht
3. Verschillende belangen bij eigen kracht
4. Regie bij eigen kracht
5. Speelruimte voor eigen kracht

Vervolgens is een gesprekswaaier ontwikkeld voor uitvoerend professionals, leidinggevenden, beleidsmakers, jeugdigen en opvoeders. Deze gesprekswaaier is door professionals getest.

De gesprekswaaier is een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan over spanningsvelden waar professionals mee te maken hebben bij het uitgaan van eigen kracht. De waaier bevat kenniskaarten over eigen kracht, toelichtingen op de gevonden spanningsvelden en werkvormen voor gesprek. ‘Ken je kracht?’ draagt hiermee bij aan dialoog over eigen kracht en de toepassingen hiervan in de praktijk.

Samenvatting van de aanvraag

Deze VIMP-aanvraag richt zich op een praktijkgerichte vertaalslag en verspreiding van de kennis uit de recent afgeronde ZonMw-projecten over ‘eigen kracht’. Door middel van bijeenkomsten, een vakpublicatie en een product worden nieuwe inzichten verspreid over de conceptualisering van eigen kracht, de inhoudelijke betekenis van eigen kracht voor het dagelijks werk van professionals en het omgaan met professionele dilemma’s die daarmee samenhangen. Het product betreft een (door)ontwikkeling van een werkwijze voor uitvoerend professionals om beter om te kunnen gaan met de professionele dilemma’s die het werken aan/met eigen kracht van jeugdigen en gezinnen met zich meebrengt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
729210002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. L.B.E. van Hal MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Verwey-Jonker Instituut