Mobiele menu

Kennisbenutting in het dementieveld: van onderzoek naar implementatie

Projectomschrijving

Binnen het programma Memorabel financiert ZonMw wetenschappelijk onderzoek gericht op het ontstaan van dementie, diagnostiek, behandeling, preventie en verbetering van dementiezorg. Van belang is dat resultaten en ervaringen uit het onderzoek verder verspreid worden en leiden tot vervolgonderzoek en/of veranderingen in de praktijk.

Doel

Het doel van dit project was om belangrijke ontwikkelingen in het dementieveld en kansrijke projectopbrengsten uit Memorabel te signaleren en adviezen te geven voor optimale kennisbenutting.

Aanpak

Hiertoe hebben 4 onderzoekers hun collega-projectleiders geïnterviewd en is gesproken met een groep vertegenwoordigers uit de praktijk, onder andere zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van overheid en zorgverzekeraars.

Resultaten

Dit heeft geleid tot adviezen ten aanzien van kansrijke projecten en suggesties voor projecten die voor een VIMP in aanmerking kunnen komen. 

Meer informatie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Kennisbenutting is een integraal onderdeel van het onderzoeksprogramma Memorabel. Zowel in de fase van projectuitvoering als in de fase van projectafronding wordt aan projectleiders gevraagd om samenwerkingen met andere projecten of mogelijkheden voor doorgeleiding van ervaringen of resultaten naar verder onderzoek of praktijk te specificeren. In dit huidige project wordt de kennisbenutting binnen Memorabel verder uitgewerkt, middels een traject van kennissynthese en terugkoppeling met zowel de Memorabel projectleiders als een gebruikersgroep. Verdere kennisbenutting zal verlopen via Verspreidings-Implementatie-IMPuls (VIMP) subsidies, waarvoor dit project specifieke input zal leveren in de vorm van adviezen. Het huidige project richt zich daarbij op de vier verschillende thema’s binnen Memorabel, aangevlogen door afgevaardigden (Nederlandse Global Young Leaders in dementia) van de vier Alzheimercentra in Nederland. In dit projectvoorstel wordt beschreven hoe de young leaders het traject van wetenschappelijk onderzoek naar implementatie binnen Memorabel vorm willen geven.

Kenmerken

Projectnummer:
733057002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. M.A. van der Marck BSc MSc PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc