Kennisbundel Risicosignalering

Projectomschrijving

De uitvoering van dit project vindt plaats in nauwe samenwerking met de werkplaats ‘Risicosignalering’.

Doelgroep
Docenten van ROC’s en praktijkopleiders

Doel
Deze kennisbundel biedt docenten en praktijkopleiders actuele en relevante kennis over risicosignalering, zodat zij de MBO-studenten goed kunnen toerusten voor de toekomstige praktijk.

Opbrengst
De opbrengst van dit project is een handzame kennisbundel over de risicosignalering in de langdurende zorg.

Werkwijze
Er wordt aandacht besteed aan:

  • Signalering van diverse gezondheidsrisico’s.
  • Werken aan risicobewustzijn van (toekomstig) zorgmedewerkers, zodat checklijsten niet leidend worden.
  • Bespreken van risico’s met de cliënt en zijn naasten in relatie tot de eigen regie.
  • Afwegen van risico’s ten opzichte van de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van de cliënt.
  • Werken aan kwaliteitsverbetering op teamniveau, denk hierbij aan registratie en vormen van melden en terugkoppeling hiervan.
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
In dit voorstel werken we uit hoe we komen tot een kennisbundel over Risicosignalering. De uitvoering van dit voorstel vindt plaats in nauwe samenwerking met de werkplaats ‘Risicosignalering’. Op deze manier werken we efficiënt aan het breed implementeren van de beschikbare kennis over dit thema, zowel in het onderwijs als in de zorgpraktijk. De opbrengst van dit project is een handzame kennisbundel voor docenten van ROC’s en praktijkopleiders over de risicosignalering in de langdurende zorg. Deze kennisbundel biedt hen actuele en relevante kennis over dit thema, zodat docenten de MBO-studenten goed kunnen toerusten voor de toekomstige praktijk. Hierbij besteden we aandacht aan: -Signalering van diverse gezondheidsrisico’s. -Werken aan risicobewustzijn van (toekomstig) zorgmedewerkers, zodat checklijsten niet leidend worden. -Bespreken van risico’s met de cliënt en zijn naasten in relatie tot de eigen regie. -Afwegen van risico’s ten opzichte van de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van de cliënt. -Werken aan kwaliteitsverbetering op teamniveau, denk hierbij aan registratie en vormen van melden en terugkoppeling hiervan.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
319000006
Looptijd:
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. Rühl
Verantwoordelijke organisatie:
Vilans