Mobiele menu

Kennisdeling rondom verminderen handelingsverlegenheid ten aanzien van het bespreken van kwetsbare situaties tijdens de eerste 1000 dagen

Projectomschrijving

Aanleiding project Onze projecten kennen raakvlakken als het gaat om handelingsverlegenheid en samen beslissen over passende ondersteuning of zorg in verschillende fasen van kansrijke start. Verwachte resultaten We willen good practices hoe handelingsverlegenheid te verminderen ophalen en bundelen, zodat deze breder toegankelijk en bekend worden. Relevantie voor patiënten/cliënten en hun naasten Hoe minder handelingsverlegenheid er is bij professionals, hoe beter het samen beslissen kan worden vorm gegeven rond kwetsbare gezinnen en hoe eerder deze passende ondersteuning krijgen. Dit draagt bij aan het kansrijker opgroeien van hun kinderen. Plan van aanpak Het project kent 3 fases: In fase 1 halen we kennis en good practices op in de deelnemende regio’s. In fase 2 delen we die kennis binnen de voorgestelde groep en verwerken we dit tot een overzicht. In fase 3 is er ruimte voor kennisdisseminatie, daarvoor benutten we het leernetwerk KOOZ.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Aanleiding project Onze projecten kennen raakvlakken als het gaat om handelingsverlegenheid en samen beslissen over passende ondersteuning of zorg in verschillende fasen van kansrijke start. Verwachte resultaten We willen good practices hoe handelingsverlegenheid te verminderen ophalen en bundelen, zodat deze breder toegankelijk en bekend worden. Relevantie voor patiënten/cliënten en hun naasten Hoe minder handelingsverlegenheid er is bij professionals, hoe beter het samen beslissen kan worden vorm gegeven rond kwetsbare gezinnen en hoe eerder deze passende ondersteuning krijgen. Dit draagt bij aan het kansrijker opgroeien van hun kinderen. Plan van aanpak Het project kent 3 fases: In fase 1 halen we kennis en good practices op in de deelnemende regio’s. In fase 2 delen we die kennis binnen de voorgestelde groep en verwerken we dit tot een overzicht. In fase 3 is er ruimte voor kennisdisseminatie, daarvoor benutten we het leernetwerk KOOZ.

Kenmerken

Projectnummer:
05540052210015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ernst
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum