Mobiele menu

Kennisnet verward gedrag

Doel

Het kennisnetwerk Verward Gedrag bundelt kennisinstellingen en beroepsverenigingen die te maken hebben met één of meerdere bouwstenen van een goed werkende aanpak van verward gedrag. De samenwerkingspartners Movisie, Trimbos-instituut, Vilans, CCV, MIND, Phrenos en Platform 31 werken via het netwerk aan het ontsluiten van kennis(producten) rondom verward gedrag op een gezamenlijk portal.

Werkwijze

Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de praktijk organiseren we een ring van praktijkpartijen met verschillende achtergronden (professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en hun naasten) om ons heen. Zo werken we praktijkgericht aan het versterken van aanpak van acute zorgvragen en het traject daar direct voor en na.

Dit dient praktijkprofessionals uit verschillende domeinen, ervaringsdeskundigen en hun naasten te ondersteunen bij het vinden en toepassen van een kennis gedreven aanpak in hun dagelijkse werkzaamheden.

Resultaten

De samenwerkingspartners hebben allen bijgedragen aan het ondersteunen van professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers bij een sluitende aanpak van personen met verward gedrag.

Om dit vraagstuk effectief aan te kunnen pakken is het belangrijk dat professionals binnen zorg, sociaal en veiligheid elkaar weten te vinden en elkaars taal en handelingsrepertoire snappen. Hier wordt aan bijgedragen door op de website www.verwardgedrag.nl praktijkgerichte kennis te ontsluiten. Daarnaast draagt het delen van kennis op congressen, via workshops en leersessies hier ook aan bij. Zo wordt beoogd praktijkprofessionals uit de domeinen zorg, sociaal en veiligheid, ervaringsdeskundigen en hun naasten te ondersteunen in hun werk rondom het voorkomen en aanpakken van personen met verward gedrag.

Verslagen


Eindverslag

In opdracht van ZonMw werken het Centrum voor Criminaliteitsbeveiliging en Veilligheid (CCV), het Landelijk Platform Psychische Gezondheid (Mind), Movisie, Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos, Platform 31 en Vilans samen aan het ondersteunen van professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers bij een effectieve mensgerichte aanpak van verward gedrag. Om dit vraagstuk effectief aan te kunnen pakken is het belangrijk dat professionals binnen zorg, sociaal en veiligheid elkaar weten te vinden en elkaars taal en handelingsrepertoire snappen. Hier dragen we aan bij door op de website www.verwardgedrag.nl praktijkgerichte kennis te ontsluiten. Daarnaast delen we onze kennis op congressen via workshops en leersessies. Zo willen we praktijkprofessionals uit de domeinen zorg, sociaal en veiligheid, ervaringsdeskundigen en hun naasten ondersteunen in hun werk rondom het voorkomen en aanpakken van verward gedrag.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638050312
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. C. Kuiper
Verantwoordelijke organisatie:
Movisie

Contactgegevens projectleider

E-mail: c.kuiper@movisie.nl 
Telefoon: 06 51 62 81 28