Mobiele menu

Kennisnetwerk Korsakov

Projectomschrijving

Korsakov Kenniscentrum

Het Korsakov Kenniscentrum is een samenwerking tussen 39 zorginstellingen gespecialiseerd in de zorg voor mensen met Korsakov. Het netwerk richt zich op de ontwikkeling, uitwisseling en toepassing van kennis over de zorg voor deze doelgroep.

Wat is het syndroom van Korsakov?

Het syndroom van Korsakov ontstaat door een tekort aan vitamine B1, dat vaak ontstaat door alcoholverslaving. Bepaalde delen van de hersenen kunnen door dat tekort schade oplopen. Zo hebben mensen met Korsakov geheugenstoornissen en ontbreekt het besef van tijd. Het syndroom is onomkeerbaar en mensen met Korsakov hebben gespecialiseerde zorg en behandeling nodig.

Wat doet het netwerk?

Het netwerk is gericht op het verbeteren van de zorg, begeleiding en behandeling van mensen met Korsakov om zo de levensomstandigheden en kwaliteit van leven voor deze doelgroep optimaliseren. Er wordt samen met wetenschappelijke instellingen gewerkt aan het ontwikkelen en in de praktijk brengen van wetenschappelijk onderbouwde zorg en expertise. Dit doen zij op basis van kennisvragen vanuit zorgprofessionals, cliënten en naasten.

Kijk voor meer informatie op: www.korsakovkenniscentrum.nl/. De kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen werken ook samen onder de naam NetwerQ. Zij hebben een gezamenlijke website: www.netwerq.nu

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het Kennisnetwerk Korsakov heeft als doel de versterking van de kennisinfrastructuur voor de langdurige zorg voor mensen met de specifieke aandoening Korsakov. Dit met als doel de ontwikkeling en borging van wetenschappelijk onderbouwde zorg en expertise op basis van de kennisvragen en hiaten vanuit de zorgpraktijk. Het kennisnetwerk richt zich op de stimulering en ontwikkeling van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek, kennisdeling, kennisborging, scholing en implementatie van kennis in de praktijk. Dit alles om de zorg, begeleiding en behandeling te verbeteren en de kwaliteit van leven van mensen met Korsakov te optimaliseren. Het kennisnetwerk is een formeel samenwerkingsverband van nu 27 zorginstellingen (voornamelijk vanuit het V&V domein) gespecialiseerd in de zorg voor mensen met Korsakov.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10370012010001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. C.M. Vogeler
Verantwoordelijke organisatie:
Lelie zorggroep