Mobiele menu

Kennisontsluiting Gender en Gezondheid fase 2

Projectomschrijving

In 2018 heeft WOMEN Inc. samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland binnen het project Kennisontsluiting Gender & Gezondheid (fase 1) een plan van aanpak ontwikkeld hoe deze nieuwe kennis over verschillen tussen mannen en vrouwen vanuit het Kennisprogramma Gender en Gezondheid het beste in de praktijk terecht kan komen. Bij de dokter, de medisch specialist, bij de patiënt en in het onderwijs.

Binnen dit vervolgproject (2019-2021) gaan de partijen activiteiten uitvoeren die leiden tot deze duurzame en optimale kennisontsluiting richting professionals en patiënten. Dit resulteert in nieuwe methodieken waarmee sekse en gender structureel onderdeel zijn van de ontwikkeling en herziening van kennisagenda’s en richtlijnen; in communicatie en ontsluiting richting patiënten en in bewustwording en duurzaam draagvlak bij relevante besturen en financiers.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In fase 1 van Kennisontsluiting Gender & Gezondheid is ontrafeld wat bewegingsroutes zijn om kennis over sekse- en genderverschillen in gezondheid te ontwikkelen en ontsluiten, inclusief in kaart brengen van relevante actoren. Een gezamenlijke vertegenwoordiging van de belangrijkste stakeholders: de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Patiëntenfederatie Nederland en WOMEN Inc (penvoerder) heeft deelgenomen aan het consortium ‘Kennisontsluiting Gender en Gezondheid’. Fase 1 is afgerond en de drie consortium partijen hebben benoemd welke acties en kansen zij in deze fase van dit project gaan oppakken. Doelstelling Implementatie van de strategie ontwikkeld in fase 1. Dit resulteert in het opstellen van methodieken waarmee sekse en gender structureel onderdeel worden van de ontwikkeling en herziening van kennisagenda’s en richtlijnen; in communicatie en ontsluiting richting patiënten en in bewustwording en draagvlak bij relevante besturen en financiers.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
849300002
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Spelt
Verantwoordelijke organisatie:
Women Inc