Mobiele menu

Kennissynthese Nieuwe Model Palliatieve Zorg

Projectomschrijving

Producten

Titel: Kennissynthese nieuwe model palliatieve zorg
Auteur: P.Mistiaen A.L. Francke S.J.J. Claessen B.D. Onwuteaka-Philipsen A. van der Heide
Link: http://www.nivel.nl/pdf/Rapport-kennissynthese-palliatieve-zorg.pdf

Verslagen


Eindverslag

In de subsidieronde 2008/2009 van het ZonMw-programma Palliatieve Zorg stond onderbouwing van het zogenaamde 'nieuwe palliatieve zorgmodel' centraal. Kenmerkend voor dit zorgmodel is dat de palliatieve fase wordt gezien als een zorgcontinuüm dat al vroeg in het ziektetraject van een levensbedreigende aandoening start. In eerste instantie kunnen dan ook nog curatieve, levensverlengende behandelingen worden gegeven, maar dichter bij het overlijden komt het accent meer en meer te liggen op palliatie.
Vanuit de subsidieronde van 2008/2009 zijn tien onderzoeksprojecten gehonoreerd die moeten bijdragen aan de onderbouwing van het nieuwe zorgmodel.
In 2012 is een kennissynthese uitgevoerd om de informatie uit die tien onderzoeksprojecten samen te vatten en te verbinden met informatie uit (inter)nationale literatuur en reflecties van stakeholders over het nieuwe zorgmodel. Een beperking was echter dat in 2012 nog geen van de tien onderzoeksprojecten afgerond was en er dus uitsluitend tussentijdse inzichten beschikbaar waren. Daarom is begin 2014 de kennissynthese geactualiseerd.

Samenvatting van de aanvraag

In de subsidieronde 2008/2009 van het ZonMw-programma Palliatieve Zorg stond toetsing en onderbouwing van het 'nieuwe zorgmodel' van palliatieve zorg centraal. Kenmerkend voor dit zorgmodel is dat de palliatieve fase wordt gezien als een zorgcontinuüm dat al kan starten bij de diagnose van een levensbedreigende aandoening. In eerste instantie kunnen dan ook nog curatieve, levensverlengende behandelingen worden gegeven, maar dichter bij het overlijden komt het accent meer en meer te liggen op palliatie. De voorgestelde kennissynthese moet informatie uit de afzonderlijke ZonMw-projecten over het nieuwe zorgmodel samenvatten en verbinden met relevante informatie uit de internationale literatuur en met reflecties en aanbevelingen van stakeholders. Dit alles moet leiden tot projectoverstijgende inzichten die gebruikt kunnen worden voor het optimaliseren van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs op het terrein van de palliatieve zorg. In aansluiting bij de handleiding van ZonMw voor het uitvoeren van kennissyntheses (Bos en Van Kammen, 2007), onderscheiden we in deze kennissynthese de volgende fasen : signaleren van probleem en afbakenen vraagstellingen; verzamelen en verwerken van informatie; contextualisatie, betrekken van stakeholders/experts en synthetiseren; verslaglegging en verspreiding. De kennissynthese beslaat een periode van vier maanden en wordt uitgevoerd door het NIVEL, met adviserende ondersteuning door projectadviseurs van EMGO+/VUmc en de Kenniscentra Palliatieve Zorg.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
11510032
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A.L. Francke
Verantwoordelijke organisatie:
NIVEL