Mobiele menu

Kennissynthese palliatieve zorg

Projectomschrijving

In dit project brengen we beschikbare en voor het ZonMw programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ relevante kennis op het gebied van de palliatieve zorg in Nederland in kaart. Het programma omvat 4 thema’s:  

  • Bewustwording en cultuur
  • Organisatie en continuïteit van zorg
  • Zorginnovaties en kwaliteit
  • Patiënten- en naastenparticipatie

Werkwijze

Voor elk thema verzamelen we de beschikbare kennis. Op basis van de bevindingen doen we aanbevelingen over relevante en belangrijke thema's en doelgroepen voor onderzoek binnen het programma 'Palliantie. Meer dan zorg.' We verzamelen de kennis op basis van relevante en recente rapporten, proefschriften, artikelen en databases. De auteurs en eigenaars (organisaties en personen) van deze informatiebronnen worden verzocht om informatie te verstrekken.

Rapport

8 expertisecentra voor palliatieve zorg voeren de kennissynthese uit. Trekkers van het project zijn de expertisecentra van het Erasmus MC, het VUmc en het Radboudumc. Het rapport is 1 juni 2016 opgeleverd.

Download het rapport 'Kennissynthese ZonMw-programma Palliantie 2016'

Verslagen


Eindverslag

In dit project is de kennis op het gebied van de palliatieve zorg in Nederland voor zover van
belang voor de doelstellingen van het ZonMw programma 'Palliantie. Meer dan Zorg' in kaart gebracht. Deze kennis is geordend aan de hand van de vier thema’s in het programma:
1. Bewustwording en cultuur
2. Organisatie en continuïteit van zorg
3. Zorginnovaties en kwaliteit
4. Patiënten/ naasten participatie
De bevindingen zijn conform de opdracht samengebracht in een eindrapport. Daarin wordt geconcludeerd dat erbinnen elk van de vier thema's nog belangrijke kennislacunes zijn.

Samenvatting van de aanvraag

In dit project zal de op dit moment beschikbare kennis op het gebied van de palliatieve zorg in Nederland voor zover van belang voor de thema's en doelstellingen van het ZonMw programma 'Palliantie. Meer dan Zorg' in kaart worden gebracht. Het programma omvat vier thema’s: 1. Bewustwording en cultuur 2. Organisatie en continuïteit van zorg 3. Zorginnovaties en kwaliteit 4. Patiënten/ naasten participatie Voor elk van deze thema's wordt de beschikbare kennis verzameld aan de hand van de in de opdrachtbrief (zie bijlage) geformuleerde vragen en aandachtspunten. Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot relevante en belangrijke thema's en doelgroepen voor onderzoek binnen het programma Palliantie. De kennis wordt verzameld op basis van relevante en recente rapporten, proefschriften, artikelen en databases. De auteurs en eigenaars (organisaties en personen) van deze informatiebronnen zullen worden verzocht om informatie te verstrekken. De kennissynthese wordt uitgevoerd door de acht expertisecentra voor palliatieve zorg. Trekkers van het project zijn de expertisecentra van het Erasmus MC, het VUmc en het Radboudumc. De eerste rapportage over de bevindingen aan ZonMw zal uiterlijk eind november 2015 plaatsvinden. Het volledige rapport wordt 1 juni 2016 opgeleverd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
844003003
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2015
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A. van der Heide
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC