Mobiele menu

Kennissynthese Zelfmanagement

Projectomschrijving

Aanleiding

Op veel plaatsen in Nederland wordt gewerkt aan het verstevigen van zelfmanagement:
  1. beleidsontwikkeling en verankering in het beleid van de rijksoverheid en gemeenten
  2. ontwikkeling van zelfmanagementondersteuning voor patiënten en zorgverleners
  3. onderzoek naar de uitkomsten van zelfmanagent
  4. implementatie van zelfmanagement en de ondersteuning daarvan in het zorgveld
Hoewel al veel kennis aanwezig is, ontbreekt een overzicht van zowel wie waarmee bezig is in Nederland als van de wetenschappelijke kennis over wat zelfmanagement bijdraagt aan de zorg en het leven van mensen met chronische ziekten, bij wie dat het geval is en bij wie (nog) niet, en onder welke voorwaarden zelfmanagement al of niet succesvol is. Ook ontbreekt het nog aan voldoende kennis over de manier waarop zelfmanagement in het Nederlandse zorgveld kan worden verankerd.

Doel

De kennissynthese is bedoeld om zowel knowledge support als decision support te bieden. We dragen kennis aan ter ondersteuning van verdere beleidsontwikkeling gericht op (versnelling van) het verankeren van zelfmanagement binnen de zorg. In gezamenlijk overleg met de belangrijkste stakeholders zijn we nog een stap verder gegaan om te komen tot het formuleren van breed gedragen oplossingen, aanbevelingen en scenario’s om het proces van verankering van zelfmanagement binnen het Nederlandse zorgveld te versnellen.

Opbrengsten

Concreet heeft de kennissynthese geresulteerd in:
  1. een overzicht van onderzoek naar zelfmanagement dat op dit moment in Nederland plaatsvindt
  2. inzicht in de wijze waarop de implementatie van zelfmanagement in Nederland kan worden versneld
  3. kennis van de (internationale) wetenschappelijke evidence voor de uitkomsten en (kosten-)effectiviteit van zelfmanagementondersteuning
  4. een agenda voor toekomstig onderzoek
  5. een overzicht van breed gedragen oplossingen, aanbevelingen en scenario’s om kansrijke vervolgstappen te kunnen zetten ter verankering van zelfmanagement in het gehele Nederlandse zorgveld

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Aanleiding Op veel plaatsen in Nederland wordt gewerkt aan het verstevigen van zelfmanagement: 1. beleidsontwikkeling en verankering in het beleid van de rijksoverheid en gemeenten, 2. ontwikkeling van zelfmanagementondersteuning voor patiënten en zorgverleners, 3. onderzoek naar de uitkomsten van zelfmanagent, 4. implementatie van zelfmanagement en de ondersteuning daarvan in het zorgveld. Hoewel al veel kennis aanwezig is, ontbreekt een overzicht van zowel wie waarmee bezig is in Nederland als van de wetenschappelijke kennis over wat zelfmanagement bijdraagt aan de zorg en het leven van mensen met chronische ziekten, bij wie dat het geval is en bij wie (nog) niet, en onder welke voorwaarden zelfmanagement al of niet succesvol is. Ook ontbreekt het nog aan voldoende kennis over de manier waarop zelfmanagement in het Nederlandse zorgveld kan worden verankerd. Doel De kennissynthese is bedoeld om zowel knowledge support als decision support te bieden. We dragen kennis aan ter ondersteuning van verdere beleidsontwikkeling gericht op (versnelling van) het verankeren van zelfmanagement binnen de zorg. In gezamenlijk overleg met de belangrijkste stakeholders gaan we nog een stap verder om te komen tot het formuleren van breed gedragen oplossingen, aanbevelingen en scenario’s om het proces van verankering van zelfmanagement binnen het Nederlandse zorgveld te versnellen. Opbrengsten Concreet resulteert de kennissynthese in: 1. een overzicht van onderzoek naar zelfmanagement dat op dit moment in Nederland plaatsvindt; 2. inzicht in de wijze waarop de implementatie van zelfmanagement in Nederland kan worden versneld; 3. kennis van de (internationale) wetenschappelijke evidence voor de uitkomsten en (kosten-)effectiviteit van zelfmanagementondersteuning; 4. een agenda voor toekomstig onderzoek; 5. een overzicht van breed gedragen oplossingen, aanbevelingen en scenario’s om kansrijke vervolgstappen te kunnen zetten ter verankering van zelfmanagement in het gehele Nederlandse zorgveld. Plan van aanpak Hieronder worden de activiteiten opgesomd die gerelateerd aan de geformuleerde kennisvragen (zie bijlage) en de genoemde opbrengsten zullen worden uitgevoerd. De bijlage bevat tevens een toelichting en uitwerking van de genoemde activiteiten. 1. Subvraag: Op welke plaatsen in NL vindt momenteel wetenschappelijk onderzoek naar zelfmanagement plaats? Opbrengst: Overzicht van onderzoek Activiteiten: - Online enquête onder sleutelpersonen/-organisaties in NL - Search op websites van relevante instituten 2. Subvraag: Welke lessen kunnen worden getrokken uit implementatie- en opschalingsprocessen? Opbrengst: Inzicht in de wijze waarop implementatie in NL kan worden versneld Activiteiten: - Quick scan literatuur naar ervaringen in NL en VK - Interviews met sleutelfiguren 3. Subvraag: Wat is de evidence voor de (kosten) effectiviteit? Opbrengst: Kennis van wetenschappelijke evidence Activiteit: - Internationale literatuursearch naar systematische reviews over (kosten)effectiviteit 4. Subvraag: Welk aanvullend onderzoek is nodig? Opbrengst: Onderzoeksagenda Activiteiten: - Synthese en analyse op basis van opbrengsten 1, 2 en 3 - Prioritering thema’s voor vervolgonderzoek door stakeholders (genodigden invitational conference) 5. Centrale vraag Opbrengst: Overzicht van breed gedragen oplossingen, aanbevelingen en scenario’s voor vervolg Activiteiten: - Synthese en analyse op basis van opbrengsten 1, 2, 3 en 4 - Toetsing van voorgestelde oplossingen, aanbevelingen en scenario’s bij stakeholders (genodigden invitational conference)

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
30000095202
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. P.M. Rijken
Verantwoordelijke organisatie:
NIVEL