Mobiele menu

Kenniswerkplaats Amsterdam Inclusief 10+

De Kenniswerkplaats Tienplus in Amsterdam wil het bereik en de effectiviteit van (opvoedings)ondersteuning voor migrantenouders van kinderen vanaf 10 jaar  verbeteren. Juist bij hen leven veel vragen, zij ervaren vaak een afstand tot het beschikbare aanbod of zijn er onvoldoende bekend mee. Daardoor kunnen problemen zich opstapelen, tot ouders en jongeren er zelf moeilijk meer uitkomen. Samen met de praktijk, migrantenorganisaties en ouders en jongeren werken de partners van de Kenniswerkplaats Tienplus aan opvoedingsondersteuning op school met Ouder Kind Centra (OKC's) en aan verbinding tussen het OKC en initiatieven in migrantenkringen. Ook werkt de Kenniswerkplaats met het project Triple P Divers aan de aansluiting bij migrantenmoeders en -vaders. Verdere activiteiten zijn het versterken van vaderschap en het diversiteitsgevoeliger maken van opleidingen en (toekomstige) professionals. De verschillende activiteiten komen samen in visievorming op de pedagogische infrastructuur (voorzieningen) van de stad. Kenniswerkplaats Tienplus is eind 2015 overgegaan in de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). Informatie over deze werkplaats is terug te vinden op de website van het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam

Producten

Titel: In: Kleermaeker, M. de (red.), Beirens, T., Maas, H., Pels, T., Verhaar, K. & Wakker, A. van de (2011). Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid. Een wereld te winnen
Auteur: Pels, T., & Naber, P.
Titel: Diversiteit in Vakmanschap: opleiden van professionals in de preventieve jeugdsector met gevoel voor diversiteit
Auteur: Naber, P.M. & Knippels, V.
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: . In: Kleermaeker, M. de (red.), Beirens, T., Maas, H., Pels, T., Verhaar, K. & Wakker, A. van de (2011). Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid. Een wereld te winnen
Auteur: Aarts, W.
Titel: Ontwikkeling en opvoeding van migrantenjeugd in Amsterdam. Gesprekken met tieners en ouders in Slotervaart, Zuidoost en Noord.
Auteur: Naber, P., Bijvoets, M. & Heerebeek, M. van
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: Methodiekhandleiding Coach je kind. Deel 2: de theoretische onderbouwing.
Auteur: Distelbrink, M., Pels, T., Tan, S., en Aarts, W.
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: In: Kleermaeker, M. de (red.), Beirens, T., Maas, H., Pels, T., Verhaar, K. & Wakker, A. van de (2011). Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid. Een wereld te winnen
Auteur: Beirens, T., Maas, H., Pels, T., & Van de Wakker, A.
Titel: Opvoeden in diversiteit. Verbinding tussen formele en informele opvoedondersteuning in Amsterdam
Auteur: Ponzoni, E.
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: In: Kleermaeker, M. de (red.), Beirens, T., Maas, H., Pels, T., Verhaar, K. & Wakker, A. van de (2011)Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid. Een wereld te winnen
Auteur: Wakker, A. van de, Maas, H., Gruijter, M. de, & Mathijssen, J. (2011). Uitdagingen van het beleid
Titel: Triple P Divers. Ervaringen met een opvoedprogramma in veelkleurig Amsterdam. Rapportage van Kenniswerkplaats Tienplus.
Auteur: Distelbrink, M., Essayah, O., Heerebeek, M. van, Ketner, S., & Winkelman, C.
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid. Een wereld te winnen.
Auteur: Kleermaeker, M. de (redactie), Beirens, T., Maas, H., Pels, T., Verhaar, K. & Wakker, A. van de
Titel: Meetladder Diversiteit Onderwijs: Gevoeligheid voor diversiteit in de opleiding van professionals
Auteur: Pels, T., Naber, P., Peeters, P., & Radstake, H.
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: Het opleiden van diversiteitsensitieve pedagogen aan de VU.
Auteur: Radstake, H.
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: In: H. Jumelet & J. Wenink (red.), Eigen kracht centraal? Opvoeden en opgroeien in Nederland in de 21ste eeuw. Essays over versterking van de sociaal pedagogische omgeving van jeugdigen
Auteur: Pels, T., & Boutellier, H.
Titel: Opleiden en professionaliseren in diversiteit en opvoeding.
Auteur: Naber, P., Bijvoets, M. m.m.v. Heerebeek, M. van, Moons, M. & Dooper, S.
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: Opvoeden in de Multi-etnische stad. (Oratie)
Auteur: Pels, T.
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: In: Kleermaeker, M. de (red.), Beirens, T., Maas, H., Pels, T., Verhaar, K. & Wakker, A. van de (2011)Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid. Een wereld te winnen
Auteur: Ponzoni, E.
Titel: Alleenstaande moeders versterken. Samenwerking in de gemeente Amsterdam. Een handreiking
Auteur: Distelbrink, M., en Ponzoni, E.
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: . In: Kleermaeker, M. de (red.), Beirens, T., Maas, H., Pels, T., Verhaar, K. & Wakker, A. van de (2011). Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid. Een wereld te winnen
Auteur: Ketner, S., & Winkelman, C.
Titel: In: Kleermaeker, M. de (red.), Beirens, T., Maas, H., Pels, T., Verhaar, K. & Wakker, A. van de (2011). Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid. Een wereld te winnen
Auteur: Nijboer, M., & Naber, P.
Titel: Triple P voor diverse doelgroepen: een literatuurreview.
Auteur: Distelbrink, M. & Ketner, S.
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders. Een methodiekbeschrijving
Auteur: Distelbrink, M., Gaag, R. van der, Halane, S., Knippels, V., Mehraz, A., & Naber, P,
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: Een vader is meer dan 100 meesters: Versterken van vaderschap in Amsterdam
Auteur: Pels, T., Ketner, S., & Naber, P. (red.)
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: School en ouders als partners in de opvoeding van tieners.
Auteur: Gruijter, M. de, Bijvoets, M. & Naber, P.
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: Diversiteit in de praktijk. Amsterdamse ouders over Triple P Tieners
Auteur: Ketner, S., Distelbrink, M., Harreveld, C. & Winkelman, C.
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: De Hoog, S., Harthoorn, H. & Servage, S. (red) (2011). Interview met Trees Pels. Vaderschap 2.0. Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu, pp. 88-92. Den Haag: E-Quality.
Titel: Leonie van den Schoor (december 2010). Dubbele loyaliteit is belangrijk voor ontwikkeling migrantenkind. Prof. dr. Trees Pels over opvoeden in de multi-etnische samenleving. E-quality, 12 (4), 6-8.
Titel: DMO: kenniswerkplaats in OKC nieuwsflits (dec 2009)
Titel: Madeleine van Strijp en Bert Steenbeek (april 2011). Kleurenblindheid op niveau. In gesprek met pedagoog Trees Pels. VerWeg & DichtBij. Tijdschrift voor Sociale Opleidingen Hogeschool Rotterdam, 2, 4-10.
Titel: Strategisch plan kenniswerkplaats (intern, besproken in stuurgroep 28 jan 2010)
Titel: Divers, Slotpublicatie van het ZonMw-programma Diversiteit in het jeugdbeleid, juni 2012: Met de voeten in twee werelden, pp. 49-51.
Titel: Elzinga, A. (J/M) interview Pels juni 2012
Titel: Marjan de Gruijter (2012) in SO&T Nieuwsbrief, nummer 1, jaargang 3. Praktijkonderzoek. Over relatie onderwijs en opvoeding.
Titel: Distelbrink, M., Roeleveld, W., & Steketee, M. (2010). Kinderen over opvoeding en opvoeders. MO/Samenlevingsopbouw, 29, 23-25.
Titel: Marc van Bijsterveldt (2009). Beleid, wetenschap en praktijk werken samen aan diversiteit. JeugdenCo, 3(1), p. 47-50.
Titel: Herziene flyer kenniswerkplaats (verspreid 11 nov 2011)
Titel: Naber, P.M. & Lier, L. van (2012). Civil society: aansluiten bij de belangen van jongeren. In: H. Jumelet & J. Wenink (red). Zorg voor onszelf. pp, 242-251. Amsterdam: SWP
Link: http://www.swpbook.com
Titel: Divers, Slotpublicatie van het ZonMw-programma Diversiteit in het jeugdbeleid, juni 2012: Zelforganisaties helpen ouders het OKC te vinden, pp. 42-43.
Titel: Bas Levering (2010) ‘Er is een cursus, maar ze komen niet’ (interview Trees Pels). Pedagogiek in Praktijk, 16 (58), 6-12.
Titel: Divers, Slotpublicatie van het ZonMw-programma Diversiteit in het jeugdbeleid, juni 2012: Een vader is meer dan 100 meesters, pp. 46-48.
Titel: Peter Louwerse (januari/februari 2011) Empathie, sleutelwoord in intercultureel onderwijs. Debat met o.a. Pauline Naber en Trees Pels. SBM, Magazine van de Besturenraad (christelijk onderwijs) voor managers, bestuurders en toezichthouders, pp. 22-25.
Titel: Flyer kenniswerkplaats (verspreid dec 2009 in Zuidoost en bij ASAP)
Titel: Lancering website kenniswerkplaats 28 jan 2010
Titel: Annemiek Haalboom (2010). Opvoeden in de multi-etnische stad (interview Trees Pels). NVO-Bulletin, 11(3), p. 1-5.
Titel: Pronk, I. (Trouw) interview Pels 31-5-2012
Titel: Ruyter, D. de (2011). Diversiteitsgevoeligheid van de opleiding Pedagogische wetenschappen: over wensen en grenzen. M.S. Merry, J.W. Sleutel, B. Levering, I. Oulali (red). Segragatie in onderwijs en opvoeding. p. 140-149. Amsterdam: SWP
Link: http://www.swpbook.com
Titel: Pels, T. (2011). Wat vindt…. Trees Pels: Een positief opvoedingsklimaat stimuleren én diversiteitgevoelig werken? SO&T Nieuwsbrief, 3, p.4.
Titel: Divers, Slotpublicatie van het ZonMw-programma Diversiteit in het jeugdbeleid, juni 2012: Kenniswerkplaats Tienplus, pp. 38-53.
Titel: Anne Elzinga (september 2011) J/M Opvoedonderzoek 2011. Multicultureel opvoeden. Waarin o.a. interview met Trees Pels. J/M voor Ouders, 12-28.
Titel: Divers, Slotpublicatie van het ZonMw-programma Diversiteit in het jeugdbeleid, juni 2012: Interview Pauline Naber, Opleidingsprofielen aanscherpen, curriculum verdiepen, pp. 10-11.
Titel: Felix Meurders, interview Trees Pels VARA radio 2, 12-01-2011
Titel: Divers, Slotpublicatie van het ZonMw-programma Diversiteit in het jeugdbeleid, juni 2012: De school als vindplaats, pp. 44-45.
Titel: Marjolein Bijvoets en Mieke van Heerebeek). Ouders, vrienden en beroepskrachten als gesprekspartner. Wat migrantenjongeren met wie bespreken. In: Jeugd en Co Kennis. (Nr 03, pp 38-48)
Titel: Distelbrink, M. & Berg, M. van den. (2010). Meer onderzoek nodig naar socialisatie migrantenjeugd en toegankelijkheid voorzieningen. Jeugd en Co Kennis, 2010 (3), 52-54.
Titel: 3 december 2010, Pauline Naber en Trees Pels, interview tbv Artikel in Besturenraad VO Diversiteit
Titel: Interview met Cecile Winkelman over Triple P in Mikadonet, 19 september 2011 http://www.mikadonet.nl/artikel.php?artikel_id=1588
Titel: Peter Louwerse (nr. 1 september 2010). Scholen verwaarlozen multi-etnisch opvoeden (interview Trees Pels). SBM, Magazine van de Besturenraad (christelijk onderwijs) voor managers, bestuurders en toezichthouders, pp. 6-8.
Titel: Publieksversie uitvoeringsplan (nov 2009)
Titel: Advies voor de pedagogische infrastructuur van Amsterdam.
Titel: Belinda van Steijn and Anna Rosales, Dutch child raising: negotiating with the kids (interview Trees Pels). Wereldomroep dd 13-10-2010. http://www.rnw.nl/english/article/dutch-child-raising-negotiating-kids.
Titel: Ten Haaft, G. (2012). Diversiteitsbeleid en positief jeugdbeleid hebben veel gemeen. Interview met Trees Pels. Divers, Slotpublicatie van het ZonMw-programma Diversiteit in het jeugdbeleid, pp. 136-146.
Titel: e-letters Kenniswerkplaats (mei 2010, dec 2010, mei 2011, dec 2011, juni 2012)
Titel: D. Michielsen (2012). Investeren in zonen en vaders. Interview Trees Pels over Top600 Amsterdam. Update600, de e-nieuwsbrief van de Top600, 29 maart 2012.
Titel: Communicatieplan kenniswerkplaats (jan 2010)
Titel: Hanan Nhass (winter 2010/2011) Ouders hanteren drie strategieën. Trees Pels, Portret van een wetenschapper. Karavaan, stem van kleurrijk Utereg, 14, 29.
Titel: Maarten Evenblij, Academische werkplaatsen jeugd en diversiteit. Luisteren, bruggen bouwen en elkaar opzoeken. Interview met o.a. Trees Pels. ZonMw Mediator, maart 2011, nr. 42, 28-30.
Titel: Winkelman, C., Distelbrink, M. & Ketner, S. (2012), 'Nee mama, positief opvoeden!' Migrantenouders en beroepskrachten over Triple P. In: Sarneel, H. (red). Interculturele jeugd en opvoedhulp. Delft: Eburon.
Link: http://www.eburon.nl
Titel: Divers, Slotpublicatie van het ZonMw-programma Diversiteit in het jeugdbeleid, juni 2012: Coach je kind, pp. 52-53.
Titel: Verbinding met de civil society rondom gezinnen. Bijdrage aan het functioneel ontwerp Zorg voor de Jeugd.
Titel: Divers, Slotpublicatie van het ZonMw-programma Diversiteit in het jeugdbeleid, juni 2012: Interview Marjan de Gruijter, Kenniswerkplaats Tienplus, pp. 39-41.
Titel: Herziene flyer kenniswerkplaats (verspreid 28 jan 2010)
Titel: Wat is een kenniswerkplaats en hoe werkt die?
Titel: Educatief Jeugdtheater Zuidoost. Rapportage van gesprekken met jongeren van de jeugdtheaterschool Zuidoost.
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: Toegankelijke opvoedsteun voor migrantenouders met tieners in Amsterdam: interviews met mentoren. Rapportage van gesprekken met mentoren van het Comenius Lyceum
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: Triple P Divers
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: ‘Vaderschap is geen playstation’. Vaderschap versterken bij Afro-Caribische mannen.
Auteur: Distelbrink, M. en Ketner, S.
Magazine: Pedagogiek in Praktijk
Titel: Pedagogische ondersteuning en de spilfunctie van het CJG
Auteur: Distelbrink, M., & Pels, T.
Magazine: Pedagogiek in Praktijk
Titel: Samenwerking Ouder en Kindcentrum en vrijwilligersorganisaties in Amsterdam Nieuw West
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: Diversiteit in Vakmanschap. Opleiden met gevoel voor diversiteit
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: Ouderbetrokkenheid op het Comenius Lyceum Amsterdam
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/
Titel: Brochure Triple P Divers. Nog beter aansluiten bij migrantenouders (brochure voor beroepskrachten)
Link: http://www.kenniswerkplaatstienplus.nl/

Verslagen


Eindverslag

Veel laagopgeleide en migrantenouders ervaren een afstand tot de opvoedvoorzieningen in Amsterdam. Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband tussen kennis-, beleid-, praktijk-, en zelforganisaties dat het bereik en de effectiviteit van (opvoedings)ondersteuning wil verbeteren en wil bijdragen aan een positief opvoedingsklimaat.

Het hoofddoel van de Kenniswerkplaats is het bereik en de effectiviteit van (opvoedings)ondersteuning te verbeteren voor ouders en hun kinderen kinderen in de leeftijd van 10 en ouder. Juist in de tienerleeftijd hebben ouders veel vragen, onder andere bij de overstap van basisschool naar vervolgonderwijs. Amsterdam heeft als multi-etnische stad veel ervaring met het werken met migrantenouders en -jeugd, maar er liggen nog veel kansen voor een meer diversiteitgevoelige aanpak. Een nieuwe kans vormt daarbij de kanteling in het preventieve jeugdbeleid van een aanbodgerichte aanpak naar een aanpak waarin de eigen verantwoordelijkheid en kracht van ouders en jeugdigen, en hun netwerken, meer uitgangspunt gaan vormen. De beide benaderingen hebben veel gemeen: het perspectief en de eigen kracht van ouders en jeugdigen, de initiatieven vanuit hun eigen netwerken en de verbinding daarvan met formele voorzieningen vormen belangrijke uitgangspunten.

Diversiteitgevoelig en positief jeugdbeleid vragen beide om gecombineerde acties - gevoed door kennis - op verschillende niveaus: in het beleid, bij opvoedvoorzieningen, onder professionals, in de toepassing van methodieken. Maar ook in de samenwerking met migrantenvoorzieningen en ouders en jeugd, en in opleidingen voor toekomstige professionals. Kenniswerkplaats Tienplus draagt hieraan bij. Dit doen we door kritisch onderzoek waarin de stem van zowel het professionele veld als ouders en tieners, vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties of buurtinitiatieven, opleiders en studenten met kracht doorklinken.

De Kenniswerkplaats adviseert en genereert nieuwe kennis over de werking van opvoedprogramma’s voor een diverse populatie, verspreidt en verstevigt beloftevolle aanpakken van onderop. Bovendien stimuleert de Kenniswerkplaats samenwerkingspraktijken, en ondersteunt de ontwikkeling naar beter op het Amsterdamse werkveld afgestemde opleidingen.

Amsterdam telt vele opvoedvoorzieningen voor ouders en tieners. Deze voorzieningen zijn niet allemaal even toegankelijk, laagdrempelig en vanzelfsprekend. Zeker niet voor laagopgeleide ouders, en in het bijzonder migrantenouders. Zij ervaren vaak een afstand tot het beschikbare aanbod van opvoedingsondersteuning, of zijn er onvoldoende bekend mee. Daardoor kunnen problemen zich opstapelen, totdat ouders en jongeren er zelf moeilijk meer uitkomen. Dit terwijl gezinnen juist versterkt kunnen worden als er een pedagogisch vangnet is, waar ouders terechtkunnen en zich thuis voelen met kleine of grote vragen over opvoeding.
Kenniswerkplaats Tienplus werkt aan verbetering van het bereik en de effectiviteit van (opvoedings)ondersteuning voor alle gezinnen met tieners, ongeacht afkomst. Juist in deze fase hebben ouders veel vragen, onder andere bij de overstap van basisschool naar vervolgonderwijs. De kenniswerkplaats wil de praktijk in beweging krijgen in een nauwe samenwerking tussen kennis, beleid, instellingen zoals scholen en Ouder en Kind Centra en organisaties van de doelgroepen. Dat doen we door onderzoek te doen dichtbij en met de praktijk, en zo praktijkkennis breder beschikbaar te maken.
We werken aan:
1. pedagogisch partnerschap tussen CJG-school en ouders,
2. de verbinding tussen vrijwillige en reguliere organisaties met een aanbod opvoedingsondersteuning
3. versterken van vaderschap
4. diversiteitsgevoeligheid Triple P
5. diversiteitsgevoelige curricula pedagogiek Hogeschool Inholland.
6. een eindadvies, mede op basis van de verschillende deelprojecten, dat de gemeente als regisseur van het jeugdbeleid kan ondersteunen bij visievorming op de pedagogische infrastructuur in de stad.

Voor alle deelprojecten geldt dat de beoogde activiteiten goed vorderen. Vanuit de stad, stadsdelen en het veld van migranten- en professionele organisaties ontstaat steeds meer erkenning, onder andere blijkend uit gevraagde adviezen, evenals (draagvlak voor) borging van de resultaten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
155010008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. T.V.M. Pels
Verantwoordelijke organisatie:
Verwey-Jonker Instituut