Mobiele menu

Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad

Wat kan er verbeterd worden aan de hulp aan jeugdigen en gezinnen in Utrecht? Daar houdt de Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad zich mee bezig. Het doel: alle jeugdigen in de stad Utrecht krijgen dezelfde kansen en kunnen zo gezond en veilig mogelijk opgroeien. De Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad is een samenwerking tussen jeugdigen, ouders, praktijk en beleid, opleidingen en onderzoek. In het inhoudelijk project staan 2 inhoudelijke vraagstukken centraal: 1) integrale hulp over meerdere leefgebieden: wonen, financiën en school, en 2) meer aandacht voor factoren die de hulpvraag en/of (probleem)gedrag van jeugdigen en hun gezinsleden veroorzaken of in stand houden, zoals trauma. De opzet van het project is zó gekozen dat we daarbij gaan leren hoe we bestaande hulp ook in de toekomst samen en systematisch kunnen blijven door ontwikkelen.

Kenmerken

Projectnummer:
10190022010013
Looptijd: 75%
Looptijd: 75 %
2020
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M. Zwaanswijk
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Utrecht