Mobiele menu

Kenniswerkplaats Zorg voor Zingeving Thuis - uitbreiding van de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging Thuis

De ontwikkelingen rondom zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie gaan snel.

Doel

Het doel van de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging is het samenbrengen en ontwikkelen van kennis over praktijken van Geestelijke Verzorging Thuis. Met de uitbreiding op het huidige project wordt de focus verbreed naar Zorg voor Zingeving in de thuissituatie, door ons nu ook te richten op andere professionals dan de geestelijk verzorger in zorg en welzijn. Opleiders, onderzoekers, professionals, vrijwilligers, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, cliënten en vrijwilligers werken nauw samen in de nieuwe onderdelen van de Kenniswerkplaats.

Werkwijze

 1. Uitbreiding leergemeenschap
  De bestaande leergemeenschap van 10 leernetwerken wordt aangevuld met 6 nieuwe leernetwerken. De leernetwerken hebben een leervraag gericht op specifieke doelgroepen en onderwerpen binnen Geestelijke Verzorging Thuis en Zorg voor Zingeving Thuis, die binnen de huidige leergemeenschap nog niet vertegenwoordigd zijn.
 2. Brancheprojecten Zorg voor Zingeving
  In een nieuw onderdeel van de Kenniswerkplaats starten 7 brancheprojecten, gericht op (door-)ontwikkeling van expertise op het gebied van zingeving in zorg en welzijn. Dit zijn projecten voor 7 beroepsgroepen, gericht op Zorg voor Zingeving in de thuissituatie. In ieder brancheproject werken beroepsverenigingen, praktijkinstellingen, kennisinstellingen en cliëntvertegenwoordigers samen aan 3 onderdelen: een behoefteonderzoek rondom zingeving onder cliënten/patiënten en professionals, een kennissynthese, en een onderwijsmodule.
 3. Overkoepelend onderzoek Zorg voor Zingeving
  We doen overkoepelend onderzoek langs 3 onderzoekslijnen:
 • zingevingsbehoeften
 • differentiatie
 • expertiseontwikkeling

Verwachte resultaten

Na 2 jaar levert de uitbreiding van de Kenniswerkplaats:

 • Nieuwe inzichten voor een passende kennisinfrastructuur Geestelijke Verzorging en Zorg voor Zingeving Thuis
 • Voortzetting van de groep ambassadeurs zingeving
 • Kennisagenda Zorg voor Zingeving Thuis
 • Uitbreiding van de kennisbank
 • Thema- en doelgroepspecifieke uitkomsten van de verschillende leernetwerken
 • Presentaties op studiedagen, symposia, congressen, conferenties
 • Publicaties in vak- en wetenschappelijke tijdschriften
 • Voorstel meta-analyse
 • Voorstel methodologische ontwikkeling instrument
 • Input voor 1e fase ontwikkeling Kwaliteitsstandaard Zingeving en Spiritualiteit in Zorg en Welzijn
 • Kennissyntheses zingeving per branche
 • Branchegerichte (doorontwikkelde) onderwijsmodulen

Kenmerken

Projectnummer:
10050042110002
Looptijd: 73%
Looptijd: 73 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. G. C. Jacobs
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit voor Humanistiek
Afbeelding

Zingeving en geestelijke verzorging

Vanuit het programma Zingeving en Geestelijke verzorging investeren we in kennisontwikkeling en -implementatie om aandacht voor zingeving in de thuissituatie te stimuleren. Bekijk de andere projecten.