Mobiele menu

Kerngezond Appingedam

Het project KERNgezond Appingedam richt zich op mensen met een verstandelijke beperking (VB) en hun zorgbegeleiders. Door middel van acht activiteiten zijn mensen met een VB in contact gebracht met lokale sportverenigingen; zo is er bij de zweminstuif kennisgemaakt met een aangepaste zwemvereniging, door middel van wandelclinics kennis gemaakt met een wandelaanbieder en bij een dansmiddag kennis gemaakt met een reguliere dansschool (deze heeft n.a.v. de kennismaking een dansgroep opgericht voor mensen met een VB). Voor sommige mensen met een VB is de stap naar de vereniging groot. Voor hen worden beweegactiviteiten aangeboden op de zorginstelling. Hier kunnen ze laagdrempelig gezelligheid, plezier en het eigen kunnen ervaren. Voor de zorgbegeleiders zijn er verschillende workshops georganiseerd waardoor ze in staat zijn gesteld om mensen met een VB te begeleiden naar een gezonde leefstijl. Thema’s zijn door henzelf aangedragen. Denk hierbij aan motivatie, gezonde voeding en bewegen in het ADL. Alle acties hebben er toe geleid dat mensen met een VB met plezier in beweging zijn en er fysieke verbetering is
opgetreden!

Verslagen


Eindverslag

Het project KERNgezond Appingedam richt zich op mensen met een verstandelijke beperking (VB) en hun zorgbegeleiders. Door middel van acht activiteiten zijn mensen met een VB in contact gebracht met lokale sportverenigingen; zo is er bij de zweminstuif kennisgemaakt met een aangepaste zwemvereniging, door middel van wandelclinics kennis gemaakt met een wandelaanbieder en bij een dansmiddag kennis gemaakt met een reguliere dansschool (deze heeft n.a.v. de kennismaking een dansgroep opgericht voor mensen met een VB). Voor sommige mensen met een VB is de stap naar de vereniging groot. Voor hen worden beweegactiviteiten aangeboden op de zorginstelling. Hier kunnen ze laagdrempelig gezelligheid, plezier en het eigen kunnen ervaren.
Voor de zorgbegeleiders zijn er verschillende workshops georganiseerd waardoor ze in staat zijn gesteld om mensen met een VB te begeleiden naar een gezonde leefstijl. Thema’s zijn door henzelf aangedragen. Denk hierbij aan motivatie, gezonde voeding en bewegen in het ADL.

Vanaf november 2016 is project Appingedam Kerngezond van start gegaan in de gemeente Appingedam. Doel is om de beweegdeelname van mensen met een verstandelijke beperking (VB) uit Appingedam te vergroten. Uit afgenomen fittesten blijkt dat veel van hen kampen met overgewicht (40%) en obesitas (43%). Om dit doel te bereiken worden de interventies KERNgezond en Beweegplezier vanaf 4 ingezet. De interventie KERNgezond richt zich op de einddoelgroep. D.m.v 8 activiteiten wordt een positieve houding t.o.v gezonde leefstijl beoogd. Deze positieve attitude is voorwaarde om de interventie te laten slagen. D.m.v. Beweegplezier vanaf 4 worden begeleiders binnen de zorgorganisaties in de mogelijkheid gesteld beweegaanbod te organiseren en uit te voeren voor de doelgroep. Om dit te realiseren hebben de woon- en dagbestedingslocaties de handen ineen geslagen in samenwerking met Sport Vereniging Appingedam, De Brug regio Noord Groningen, gemeente Appingedam, Huis voor de Sport Groningen en Albert Heijn Banus Appingedam.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524005024
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
G. Schuringa-Emmelkamp
Verantwoordelijke organisatie:
Sportvereniging Appingedam