Mobiele menu

Kersverse cliëntenraden eerstelijn, aanjager van toegankelijke zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Aandacht voor de belangen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden uiteindelijk resulterend in een integraal toegankelijke organisatie, de cliëntenraad hier een aanjagende rol in laten vervullen en dit in de nieuwe setting van de eerstelijnszorg, vormt een zeer vernieuwende aanpak en unieke samenwerking tussen Pharos, het LSR en Stichting ABC.

Directe aanleiding vormt de Wmcz 2018 uit 2020 waarbij veel 1elijnszorgorganisaties voor het eerst kennis maken met medezeggenschap. En de ’Sneltest gezondheidsvaardige organisatie’ van Pharos uit 2020. De cliëntenraden van drie eerstelijnszorgorganisaties gaan aan de slag met het toetsen van informatiemateriaal en het invullen van de sneltest.

De geleerde lessen resulteren in een handreiking en een workshop. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden zijn de uiteindelijke doelgroep. De cliëntenraad vervult een aanjagende rol. We versterken de kennis en inzichten van de cliëntenraad, zodat zij in staat zijn het thema te agenderen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742007003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H. Wiersma
Verantwoordelijke organisatie:
Landelijk Steunpunt Cliëntenraden