Keten MDO vroegsignalering kwetsbare ouderen & ouderenparticipatie

Projectomschrijving

Een MDO vroegsignalering kwetsbare ouderen beschouwen we als een multidisciplinair samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van een groep kwetsbare ouderen. De centrale gedachte is dat vroegsignalering van kwetsbare ouderen een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van leven en de juiste zorg op de juiste plek geboden kan worden.
In verschillende wijken bestaan er al MDO’s, maar uniformiteit ontbreekt in de manier waarop het MDO wordt gehouden, de ICT-ondersteuning, financiering en professionals die aanhaken. Voor het MDO vroegsignalering kwetsbare ouderen streven wij naar een eenduidige vorm binnen Rotterdam. 
De stip aan de horizon is om voor alle 600 huisartsen en het netwerk er om heen in Rotterdam een MDO-structuur voor kwetsbare ouderen te creëren. Tijdens dit project doen we een inventarisatie naar de huidige structuren en methodes, doen we een aantal verbeteringen in en proberen we de lessen op te halen om hier met elkaar van te leren.

Verslagen

Eindverslag

Een MDO vroegsignalering kwetsbare ouderen beschouwen we als een multidisciplinair samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van een groep kwetsbare ouderen. De centrale gedachte is dat vroegsignalering van kwetsbare ouderen een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van leven en de juiste zorg op de juiste plek geboden kan worden.
In verschillende wijken bestaan er al MDO’s, maar uniformiteit ontbreekt in de manier waarop het MDO wordt gehouden, de ICT-ondersteuning, financiering en professionals die aanhaken. Voor het MDO vroegsignalering kwetsbare ouderen streven wij naar een eenduidige vorm binnen Rotterdam.
De stip aan de horizon is om voor alle 600 huisartsen en het netwerk er om heen in Rotterdam een MDO-structuur voor kwetsbare ouderen te creëren. Tijdens dit project doen we een inventarisatie naar de huidige structuren en methodes, doen we een aantal verbeteringen in en proberen we de lessen op te halen om hier met elkaar van te leren.

Samenvatting van de aanvraag

Een MDO vroegsignalering kwetsbare ouderen beschouwen we als een multidisciplinair samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van een groep kwetsbare ouderen. De centrale gedachte is dat vroegsignalering van kwetsbare ouderen een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van leven en de juiste zorg op de juiste plek geboden kan worden.
In verschillende wijken bestaan er al MDO’s, maar uniformiteit ontbreekt in de manier waarop het MDO wordt gehouden, de ICT-ondersteuning, financiering en professionals die aanhaken. Voor het MDO vroegsignalering kwetsbare ouderen streven wij naar een eenduidige vorm binnen Rotterdam. 
De stip aan de horizon is om voor alle 600 huisartsen en het netwerk er om heen in Rotterdam een MDO-structuur voor kwetsbare ouderen te creëren. Tijdens dit project doen we een inventarisatie naar de huidige structuren en methodes, doen we een aantal verbeteringen in en proberen we de lessen op te halen om hier met elkaar van te leren.

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639531903
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Poldervaart