Mobiele menu

"Keuzedeel "Verward Gedrag

Doel

In dit project wordt het keuzedeel 'Verward Gedrag' ontwikkeld en ingediend bij de SBB  (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Inhoud keuzedeel

Het keuzedeel bestaat uit de volgende thema’s:

  • Wat verstaan we onder verward gedrag en vanuit welke psychische/maatschappelijke/ontwikkelingsproblematiek ontstaat dit.
  • De 9 bouwstenen voor goede zorg en hulp voor mensen met verward gedrag.
  • Hoe uit dit zich, bespreken van verschillende methodieken, waarbij bijvoorbeeld het crisisontwikkelingsmodel.
  • Verward gedrag vanuit de verschillende contexten, cliënt, familie maatschappelijk hulpverlener e.d.
  • Rollen, taken en gedrag.
  • Dilemma`s ( ethische, juridisch).
  • Hoe te handelen in een crisissituatie, het aanleren van kennis, houding en vaardigheden.
  • Evaluatiemethoden en technieken.

Werkwijze en implementatie

Alle inhoudelijke thema`s worden in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen ontwikkeld en uitgevoerd. Uiteindelijk wordt de module ter beschikking gesteld voor het gehele mbo.

Resultaten

Dit keuzedeel speelde in op de steeds grotere vraag hoe omgegaan moet worden met personen met verward gedrag (in de wijk). Personen met verward gedrag zijn kwetsbaar in onze maatschappij, omdat zij veelal kampen met complexe problemen en niet altijd zelf om hulp kunnen vragen. Als er niet tijdig de juiste opvang, zorg en ondersteuning wordt geboden kunnen mensen met verward gedrag een grotere bedreiging zijn voor zichzelf en/of voor de directe omgeving en omwonenden.

Sociaal Werkers (SW) en Medewerkers in de Maatschappelijke Zorg (MZ) krijgen in toenemende mate te maken met personen met verward gedrag, waardoor meer van hen wordt gevraagd met betrekking tot het (vroeg)signaleren en de aanpak verward gedrag. Door dit keuzedeel te volgen is de beginnend beroepsbeoefenaar beter in staat om personen met verward gedrag te ondersteunen. Het is een verbredend keuzedeel en is gericht op de MBO 4 opleiding SW en MZ. De inhoud van het keuzedeel dient te voldoen aan de richtlijnen van het kwalificatiedossier.

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Afbeelding

Producten

Titel: Verward gedrag
Auteur: Marjolein Versteijlen Docent Summacollege
Link: https://xerte.summacollege.nl/play.php?template_id=3405

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638031013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Willems
Verantwoordelijke organisatie:
Summa College