Mobiele menu

Keuzehulp Kernelementen Jeugdhulp

Psychosociale problemen van kinderen en gezinnen kunnen heel verschillende oorzaken hebben, en om een heel verschillende aanpak vragen. Wat Werkt voor Wie is in praktijk moeilijk in te schatten voor kinderen, ouders en professionals. Er is welliswaar een schat aan kennis over effectieve behandeling, maar deze kennis is moeilijk toegankelijk en moeilijk direct toepasbaar in gesprekken tussen gezin en professional.

Doel van dit project is het ontwikkelen, evalueren en borgen van een Keuzehulp waarmee gezinnen en professionals samen passende en effectieve jeugdhulp kunnen kiezen op basis van de meest actuele kennis over Wat Werkt voor Wie uit het ZonMw programma ‘Effectief werken in de jeugdsector’. Uit gebruikersonderzoek met een keuzehulp bij de Richtlijn Ernstige Gedragsproblemen is gebleken dat een keuzehulp gezamenlijke besluitvorming van professionals met cliënten verbetert. Bij het evalueren staat de toegevoegde waarde van de keuzehulp volgens clienten en professionals centraal.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
729300301
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. B. Orobio de Castro PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Amsterdam