Mobiele menu

Kiezen in de ggz 2022

Projectomschrijving

MIND heeft de website www.kiezenindeggz.nl in beheer. Dit is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die voor hun psychische klachten of aandoeningen op zoek zijn naar een zorgaanbieder. Op deze website kunnen zij informatie vinden die ze nodig hebben om een goede en bewuste keuze te maken voor een zorgaanbieder die past bij wat zij belangrijk vinden. Lees meer over deze website en hoe MIND deze verbetert op Kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz: kiezen in de ggz.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Kiezenindeggz.nl is een website voor mensen die op zoek zijn naar een zorgaanbieder voor hun psychische klachten. Zorgvragers kunnen zelfstandig of samen met hun huisarts of POH-ggz de site gebruiken. Op Kiezenindeggz.nl is informatie te vinden over aandoeningen en over ggz-instellingen, praktijken en behandelaren, wachttijden, vergoedingen, klantwaarderingen en afstand tot een behandelaar. De website komt voort uit de ambities zoals omschreven in de ‘Agenda voor gepast gebruik en transparantie in de ggz’ en het ‘Bestuurlijk Akkoord ggz – 2019-2022’. Kiezenindeggz.nl is de enige publieksdienst in Nederland die gegevens verzamelt van verschillende bronnen en deze op een eenvoudige en overzichtelijke manier bundelt tot objectieve, actuele en samenhangende informatie over het aanbod van ggz-behandelingen en ggz-aanbieders. Kiezenindeggz.nl biedt bovendien voor een zorgaanbieder de mogelijkheid om zich kort te presenteren. In 2022 wordt de website doorontwikkeld, zodat deze nog beter aansluit op wensen van gebruikers en zorgaanbieders.

Kenmerken

Projectnummer:
8590065026
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R.A.J. Brandsma
Verantwoordelijke organisatie:
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Afbeelding

Kwaliteitsgelden Geestelijke gezondheidszorg

De alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan de verdere verbetering en borging van kwaliteit in de ggz. Lees meer over hun activiteiten.