Mobiele menu

Kinderen Sportief op gewicht in de Haagsche Hout

Projectomschrijving

De sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht in Haagsche Hout is inmiddels (bijna) afgerond. Het gaat om 3 preventieve programma's en 1 programma waarin kinderen met overgewicht zijn behandeld.

V.w.b. de preventieve programma's; Middels Beweegkriebels/peutergym voor peuter en (groot)ouders en beweegkriebels kinderdagverblijf is het sportaanbod voor kinderen in de leeftijd 0-4 jaar structureel vergroot en het belang van een gezonde leefstijl onderstreept. Ouders en kinderen van beide pilots zijn erg enthousiast en er is inmiddels een commercieel opgezet programma van de grond gekomen waar alweer 54 unieke kinderen (96 aanmeldingen) actief zijn (geweest). Als de kinderen 5 worden, worden ze doorverwezen naar Panasj, voetjebal, en turnvereniging Die Haghe om maar te blijven sporten. Later kunnen ze doorstromen naar verschillende andere sportverenigingen. Bij Bfit/bootcamp hebben 23 kinderen van 12-18 kinderen meegedaan met 3 pilots.Het werven van deze doelgroep en het blijven boeien bleek lastig.

T.a.v. behandeling van overgewicht: Bij het programma Move-2B-Fit hebben we 16 kinderen met overgewicht in de leeftijd van 12-18 jaar begeleid om op een gezonder gewicht te komen. Zij hebben individuele voedingsconsulten gekregen, 1x in de week fitness en 1x in de week sport&spel. Hoewel het bij een drietal kinderen qua gewicht niet goed is gegaan, hebben de overige 13 goede resultaten geboekt.Hun BMI is lager en/of hun vetpercentage en middelomtrek ook. In bijna alle gevallen is hun spierpercentage gestegen. De kinderen zijn ook meerdere keren door een fysiotherapeut getest op kracht, conditie- en balans. In alle gevallen is er een stijgende lijn te zien. Uit de groep goede resultaten zijn er 3 eerder gestopt nadat ze waren afgevallen. Positief is dat kinderen die nog niet aan sport deden in sommige gevallen lid zijn geworden van een sportvereniging. 2x fitness, 2x voetbal, 1x basketball, 1x bootcamp.

We zijn op dit moment bezig met de oprichting van de stichting Move-2B-Fit om meer kinderen (6-12 en 12-18)de mogelijkheid te geven op een verantwoorde en leuke manier af te vallen.

Verslagen


Eindverslag

Het project Kinderen sportief op gewicht in Haagse Hout betreft preventie en behandeling van kinderen met overgewicht in Haagse Hout. Wij hebben beoogd met onze activiteiten een passend sport- en beweegaanbod te bieden voor kinderen in de leeftijdsgroepen 0-4 jr en 12 - 18 jr in Haagse Hout, met speciale aandacht voor kinderen met overgewicht. Daarbij heeft hockeyclub hdm als Buurthuis van de toekomst de samenwerking gestimuleerd tussen lokale sport- en beweegaanbieders en partijen uit de lokale gezondheidszorg. Deze samenwerking zal leiden tot een hogere en duurzamere sport- en beweegdeelname van de doelgroep als onderdeel van een gezondere leefstijl. Het plan van aanpak bestaat uit verschillende onderdelen. 1. Preventie overgewicht door het vergroten van sportaanbod voor doelgroepen 0-4 jaar en 12-18 jaar 2. Aanpak overwicht door begeleid sporten aanbieden aan kinderen met overgewicht. Aandacht is besteed aan het betrekken van de ouders/verzorgers en ook gezonde voeding heeft aandacht gekregen.

Het project Kinderen sportief op gewicht in Haagse Hout betreft preventie en behandeling van kinderen met overgewicht in Haagse Hout. Wij beogen met onze activiteiten een passend sport- en beweegaanbod te bieden voor kinderen in de leeftijdsgroepen 0-4 jr en 12 - 18 jr in Haagse Hout, met speciale aandacht voor kinderen met overgewicht.

Daarbij zal hockeyclub hdm als Buurthuis van de toekomst de samenwerking stimuleren tussen lokale sport- en beweegaanbieders en partijen uit de lokale gezondheidszorg. Deze samenwerking zal leiden tot een hogere en duurzamere sport- en beweegdeelname van de doelgroep als onderdeel van een gezondere leefstijl.

Het plan van aanpak bestaat uit verschillende onderdelen.
1. Preventie overgewicht door het vergroten van sportaanbod voor doelgroepen 0-4 jaar en 12-18 jaar
2. Aanpak overwicht door begeleid sporten aanbieden aan
kinderen met overgewicht. Samenwerking zorg en sport.
3. Ouder/opvoedersparticipatie het organiseren van workshops gezonde levensstijl
Het project bevat ook aantal pilots en onderzoek, zodat effect/resultaatmetingen kunnen worden gedaan en het project goed gemonitord en geëvalueerd kan worden.

Trefwoorden / Keywords
Buurthuis van de Toekomst, Preventie en behandeling van kinderen met overgewicht, Haagse Hout

Samenvatting van de aanvraag

Het project Kinderen op Sportief Gewicht in de Haagsche Hout betreft de preventie en behandeling van kinderen met overgewicht in Haagsche Hout. Wij beogen met onze activiteiten een passend sport-en beweegaanbod te bieden voor kinderen in de leeftijdsgroepen 0-4 jaar en 12-18 jaar in de Haagsche Hout, met speciale aandacht voor kinderen met overgewicht. Daarbij zal de Hockeyclub hdm als Buurthuis van de Toekomst de samenwerking stimuleren tussen lokale sport-en beweegaanbieders en partijen uit de lokale gezondheidszorg. Deze samenwerking zal leiden tot een hogere en duurzamere sport-beweegdeelname van de doelgroep als onderdeel van een gezondere leefstijl. Het plan van aanpak bestaat uit verschillende onderdelen. 1. Preventie overgewicht door het vergroten van sportaanbod voor doelgroepen 0-4 jaar en 12-18 jaar 2. Aanpak overwicht door begeleid sporten aanbieden aan kinderen met overgewicht. Samenwerking zorg en sport. 3. Ouder/opvoedersparticipatie het organiseren van workshops gezonde levensstijl Het project bevat ook aantal pilots en onderzoek, zodat effect/resultaatmetingen kunnen worden gedaan en het project goed gemonitord en geevalueerd kan worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524002515
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Ohr
Verantwoordelijke organisatie:
Hockeyclub HDM