Mobiele menu

Klaar voor een kind! Klaar voor werk!

Vraagstuk

De gemeente Rotterdam voert binnen het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid met haar partners het project "Klaar voor een kind, klaar voor werk!" uit. Deze aanpak richt zich op zwangere en net bevallen Rotterdamse vrouwen die bijstandsafhankelijk zijn of dreigen te worden. In de periode rondom zwangerschap en bevalling hebben zij een hogere kans op uitval of beperkte terugkeer naar werk.

Onderzoek

Om het streven van deze groep vrouwen naar economische zelfstandigheid te versterken bieden speciale werkcoaches van de gemeente via het programma ‘Samen voor Zuid’ begeleiding op maat. De vrouwen krijgen een, samen met Dona Daria en Diversion, ontwikkelde training: ‘Kiezen voor werk’. Deze training is gericht op het maken van bewuste keuzes rondom werk, financiële zelfstandigheid en arbeidswensen. Om de (aanstaande) moeders de ondersteuning tijdig te kunnen bieden wordt samengewerkt met de geboortezorg.

Uitkomst

Het Verwey-Jonker Instituut en het Erasmus MC begeleiden het proces- en uitkomstenonderzoek. Door hieruit lessen te leren legt de gemeente de basis voor een structurele inbedding van deze aanpak in de gehele gemeente. Met het project wordt o.a. een training 'Kiezen voor werk' en een handeiking over succesvolle handelingswijzen- en perspectieven in de begeleiding van bijstandsgerechtigde (aanstaande) moeders ontwikkeld.

Kenmerken

Projectnummer:
10410022110002
Looptijd: 96%
Looptijd: 96 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Chedoe
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Rotterdam