Mobiele menu

Klaar voor keuzes. Implementatie van de keuzehulp voor depressieve Turkse en Marokkaanse cliënten (implementatie impuls)

Projectomschrijving

Verslagen


Eindverslag

In een eerder ZonMw-gefinancierd project ondersteunde het Trimbos-instituut een werkgroep bestaande uit verschillende beroepsgroepen (FVGGZ, WIAPP, NVP, NHG, NIP, Stichting Intercultureel Zorgconsulenten in Nederland), Stichting Pandora en enkele inhoudelijke experts bij de ontwikkeling van een keuzehulp depressie voor Turkse en Marokkaans-Nederlandse GGZ-cliënten.
Deze keuzehulp staat inmiddels op kiesBeter.nl. Uit de pilot-ervaringen van het ontwikkelproject bleek dat er behoefte bestaat aan meer informatie over de keuzehulp en training in het gebruik. Het uitgevoerde voorziet hierin. Doelstelling van het implementatieproject was:
1. Landelijke studiedag en workshop voor gebruikers (afdelingsmanagers, voordeurteams, spv-en, praktijkondersteuners, vetc-en)
2. Ontwikkeling van een trainingshandleiding
3. Training en helpdeskondersteuning van gebruikers (hulpverleners) in twee regio’s

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
100003030
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2009
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.H.M. Smits
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut