Mobiele menu

Kleine Interventies, Grote Impact op leven met dementie

Projectomschrijving

Door dagactiviteiten op dorpskernniveau (16 kernen) te organiseren of binnen clusters van dorpskernen wordt voorkomen dat mensen met dementie in een sociaal isolement geraken en kan het dementieproces door gerichte interventies vertraagd worden. Dit sluit aan bij de sociale cohesie in de toch hechte agrarisch georiënteerde gemeenschap van zowel Leudal als de individuele dorpskernen. 

Doel

Gezamenlijke activiteiten helpen het toch nog aanwezige taboe rondom dementie te doorbreken. Door samen te werken met kennisinstellingen, inwoners, dorpsraden en (zorg)partners en door met elkaar  een behoefteanalyse (bijeenkomsten) uit te voeren worden nieuwe inzichten verkregen om activiteiten vorm te geven die aansluiten bij de behoefte en realiseerbaar zijn binnen de beperkingen die een landelijke gemeente als Leudal kent.
 

Kenmerken

Projectnummer:
10641012310008
Looptijd: 19%
Looptijd: 19 %
2024
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Linden
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Leudal
Afbeelding
Dagactiviteit ontmoetingscentrum gericht op dementie

Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Als ZonMw willen wij bijdragen aan een groter aantal gemeenten met een passend aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Ook zien we graag dat meer mensen met dementie deelnemen aan de verschillende activiteiten én zetten we in op verbetering en innovatie van het bestaande aanbod. Vanuit de eerste subsidieronde financieren wij 12 gemeenten die aan de slag gaan met het doorontwikkelen van hun aanbod aan dagactiviteiten. Dit project is daar een van. Bekijk hier de andere projecten.