Mobiele menu

Klinische en kosteneffectiviteit van gerichte nazorg voor patiënten met mogelijke cognitieve en emotionele klachten na een TIA of kleine beroerte, die rechtstreeks uit het ziekenhuis naar huis ontslagen kunnen worden

Veel patiënten die een lichte beroerte hebben gehad en direct weer naar huis kunnen gaan, hebben onzichtbare problemen zoals angst en vergeetachtigheid. Nazorg is daarom belangrijk, maar verschilt aanzienlijk tussen de ziekenhuizen en is meestal gericht op het voorkomen van een volgende beroerte. Een bredere vorm van nazorg is nooit onderzocht op (kosten)effectiviteit.
In deze studie wordt geprotocolleerde nazorg door een gespecialiseerde verpleegkundige vergeleken met de gebruikelijke zorg. 480 patiënten zullen deelnemen in 12 regionale ziekenhuizen. Deze nazorg bestaat uit screening naar en uitleg over onzichtbare problemen en eventueel een verwijzing naar revalidatiezorg. Na 3 en 12 maanden worden de mate van maatschappelijke participatie, kwaliteit van leven en de zorgkosten gemeten. Verwacht wordt dat deze zorg na 12 maanden voor een hogere participatie in de maatschappij en een betere kwaliteit van leven tegen lagere kosten zorgt.

Inclusieversneller

Deze zorgevaluatie heeft een inclusieversneller gekregen

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Screening and patient-tailored care for Emotional and COgnitive problems in patients discharged home after ischemic stroke (ECO-stroke trial)
Auteur: J.P.L. Slenders, R.M. Van den Berg-Vos, C.M. van Heugten, J.M.A. Visser-Meily, V.I.H. Kwa
Link: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1747493020970870
Titel: E-Poster Viewing – Miscellaneous
Auteur: J. Slenders, R. van den Berg-Vos, C. van Heugten, J. Visser-Meily and V. Kwa
Link: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2396987319848124
Titel: ECO-STROKE Nazorgpoli voor CVA- en TIA-patiënten
Auteur: Jos Slenders
Link: https://www.neurologie.nl/publiek/nieuws/actueel
Titel: Patiëntenvereniging en jonge onderzoekers werken samen!
Auteur: Jos Slenders
Link: https://www.hersenletsel.nl/actueel/nieuws
Titel: Screening and patient-tailored care for emotional and cognitive problems compared to care as usual in patients discharged home after ischemic stroke (ECO-stroke): a protocol for a multicenter, patient-blinded, cluster randomized controlled trial
Auteur: J. P. L. Slenders, R. M. Van den Berg-Vos, C. M. van Heugten, J. M. A. Visser-Meily, S. M. A. A. Evers, R. J. de Haan, J. M. de Man-van Ginkel and V. I. H. Kwa
Magazine: BMC Health Services Research
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.1186/s12913-020-05902-2
Titel: Early cognitive and emotional outcome after stroke is independent of discharge destination
Auteur: Jos P. L. Slenders,Daan P. J. Verberne, Johanna M. A. Visser-Meily, Renske M. Van den Berg-Vos, Vincent I. H. Kwa, Caroline M. van Heugten
Magazine: Journal of Neurology
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.1007/s00415-020-09999-7
Titel: Screening and patient-tailored care for emotional and cognitive problems compared to care as usual in patients discharged home after ischemic stroke (ECO-stroke): a protocol for a multicenter, patient-blinded, cluster randomized controlled trial
Auteur: J. P. L. Slenders1, R. M. Van den Berg-Vos, C. M. van Heugten, J. M. A. Visser-Meily, S. M. A. A. Evers,R. J. de Haan, J. M. de Man-van Ginkel and V. I. H. Kwa
Magazine: BMC Health Services Research
Begin- en eindpagina:
Titel: George Beusmans Wetenschapsprijs 2020 van het Kennisnetwerk CVA Nederland

Kenmerken

Projectnummer:
843004122
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. V.I.H. Kwa MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
OLVG