Mobiele menu

Knelpuntenanalyse Paramedische Zorg bij Kwetsbare Ouderen

Doel

De beroepsverenigingen voor diëtetiek (NVD), ergotherapie (EN), fysiotherapie (KNGF), huidtherapie (NVH), logopedie (NVLF) en oefentherapie (VvOCM) werken samen aan meer inzicht in de ervaren knelpunten van zorgprofessionals én patiënten bij de paramedische zorg aan kwetsbare ouderen.

Plan van aanpak

Zij doen dit door focusgroepbijeenkomsten en interviews met zowel inhoudsdeskundigen als mantelzorgers van patiënten (kwetsbare ouderen). Ook raadplegen ze ervaren zorgprofessionals en stakeholders. Na inventarisatie en analyse van de ervaren knelpunten zetten de verenigingen per beroepsgroep de belangrijkste 3 knelpunten om naar concept-uitgangsvragen. Deze uitgangsvragen worden opgenomen in het raamwerk voor een nieuw te ontwikkelen paramedische richtlijn Kwetsbare Ouderen.

Beoogd eindresultaat

Uit het project volgt een concreet advies over de manier waarop betrokken beroepsgroepen een vervolg kunnen geven aan deze eerste fase en met welke partijen zij daarin kunnen optrekken.

Verslagen


Eindverslag

De beroepsverenigingen voor diëtetiek (NVD), ergotherapie (EN), fysiotherapie (KNGF), huidtherapie (NVH), logopedie (NVLF) en oefentherapie (VvOCM) hebben in een gezamenlijke knelpuntenanalyse inzicht vergaard in de ervaren knelpunten bij de paramedische zorg voor kwetsbare ouderen. Voor de inventarisatie, analyse en prioritering van knelpunten zijn zorgprofessionals, patiënten en stakeholders uitgebreid geraadpleegd middels focusgroepbijeenkomsten, interviews, een invitational conference (plus schriftelijke input), werkgroepbijeenkomsten en surveys. De vergaarde informatie is vervolgens verwerkt in een raamwerk voor een te ontwikkelen paramedische richtlijn. Hierin is de afbakening van het onderwerp beschreven, zijn voor de belangrijkste knelpunten 21 concept uitgangsvragen geformuleerd (3 generieke en 18 beroepsspecifieke uitgangsvragen) en is advies uitgebracht over de samenstelling van de richtlijnwerkgroepen en klankbordgroep. Op basis van dit raamwerk hebben de betrokken verenigingen een projectaanvraag ingediend voor de ontwikkeling en implementatie van de richtlijn Paramedische Zorg voor Kwetsbare Ouderen om de kwaliteit van zorg op deze knelpunten te verbeteren.

Kenmerken

Projectnummer:
10270032010008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. H.L. Vreeken
Verantwoordelijke organisatie:
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Afbeelding

Kwaliteitsinstrumenten in de paramedische zorg

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen paramedici, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsstandaarden en -producten.