Mobiele menu

Kom bewegen in de Beweegtuin Gennep-West

Kom Bewegen in de Beweegtuin van Gennep-West is een project van twee jaar met een zorgvuldig gekozen integrale aanpak vanuit de wijk, zorg, gemeente en sportorganisaties. Bij deze aanpak streeft de projectgroep naar een goede toegankelijkheid én verantwoord aanbod van lessen met daarbij vrijwillig gebruik van de beweegtuin voor alle inwoners van de wijk. Naast deze integrale aanpak buiten komt er meer structureel bewegen voor de senioren in het verzorgingshuis Norbertushof met o.a. beweegroute ’s en groepen voor dementerende ouderen samen met partners en/of mantelzorgers. Tijdens dit project is er ruimte voor onderzoek naar o.a. het eiwitgebruik bij ouderen door de Radboud Universiteit Nijmegen. Naast verdere ontwikkeling van bewegen is er aandacht voor het opleiden van nieuwe professionals en vrijwillig kader. Zo wordt er samen gewerkt naar een structureel blijvend aanbod met kwaliteit in Gennep West.

Verslagen


Eindverslag

Kom bewegen in de Beweegtuin van Gennep West

Dit project, waar twee jaar keihard aan gewerkt is door Gennep Vitaal met partners heeft hele mooie resultaten die geborgd en werkzaam zijn. Activiteiten die modern passend en senior- proef zijn, vormen een goede basis om de komende jaren verder aan te werken en uit te breiden.
Inwoners uit Gennep West konden meedoen aan lezingen en fittesten en gratis lessen. De beweegtuin werd uitgebreid en er zijn daar drie keer per week structurele bewegingslessen. Verder maken veel wijkbewoners individueel gebruik van de tuin en de beweegroutes. En er zijn twee sportief wandelgroepen ontstaan.
In het verzorgingshuis is een heuse fietsploeg opgezet en op 3 momenten per week krijgen de dementerende beweegles. Op de afdelingen wordt regelmatig bewegen aan tafel gegeven door de activiteitenbegeleiders en het zorgteam en er is nu 9 uur per week een beweegcoach aanwezig. Er zijn vrijwilligers en verzorgende opgeleid om bewegen aan tafel te geven, docenten MBvO en allround- wandeltrainer opgeleid en er zijn docenten bijgeschoold in o.a. valpreventie en dementie. De kroon op het werk zijn twee beweegroutes, eentje binnen en eentje buiten door heel de wijk Gennep West.
Kortom een goed infrastructuur, opgezet en geborgd, het geld is goed besteed!

Het project " Kom bewegen in de Beweegtuin Gennep West" loopt goed.
De projectgroep doet zijn werk naar behoren en er zijn al leuke resultaten geboekt.
In de verslagen kunt u lezen wat er allemaal is opgezet, de activiteiten en lezingen en waar we tegenaan zijn gelopen.
Vol vertrouwen kijken we uit naar het tweede jaar waarin nieuwe activiteiten, scholing en borging de twee voornaamste taken zijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.M. Schijf
Verantwoordelijke organisatie:
Gennep Vitaal