Mobiele menu

Kom in Beweging!

Het doel van Kom in beweging! is om jeugdigen met een verstandelijke beperking te begeleiden, motiveren en duurzaam te binden aan (aangepast) sporten en uitdagen tot een gezonde leefstijl. Hiertoe werken sport, school, zorg en ouders intensief samen.

Gedurende 2 jaar verzorgen verschillende sportverenigingen een clinic 'aangepast sporten' op de regionale Klimopschool (ZMLK) in Hilversum. Als blijkt dat een sport goed bij een leerling past, volgt individuele begeleiding naar de sportvereniging. Jeugdtrainers worden geschoold met het oog op behoud van nieuwe instromers.

Op school werken kinderfysiotherapeut, diëtist, jeugdarts en –verpleegkundige samen aan de individuele begeleiding. De leerkrachten en een gezond schoolbeleid dragen bij aan het aanleren van een gezonde leefstijl. Belangrijke instrumenten zijn: passend lesmateriaal, ouderworkshops, trainingen voor leerkrachten.

Verslagen


Eindverslag

Het project Klimop in Beweging! in Hilversum speelde zich af op een regionale school voor
voortgezet speciaal onderwijs, voor jeugdigen met een verstandelijke beperking. Sport, zorg en onderwijs hebben intensief samengewerkt om de jeugdigen te begeleiden en motiveren tot een gezonde leefstijl en om hen duurzaam te binden aan aangepast sporten.
Er zijn verschillende sportclincs verzorgd door jeugdtrainers aangepast sporten: o.a. atletiek, voetbal, tennis, judo. De leerlingen, die eerst nog afwachtend waren, deden steeds enthousiaster mee. Zo konden de jeugdigen kennismaken met sport, hun favoriete sport kiezen en doorstromen naar een sportclub.
Op verwijzing van de jeugdarts van de GGD zijn jeugdigen begeleid door de diëtist, om een gezond voedingspatroon aan te leren. De jeugdverpleegkundige heeft gezinnen extra ondersteund om een gezonde leefstijl te realiseren. Daarnaast heeft de kinderfysiotherapeut intensieve begeleiding gegeven aan leerlingen met een motorische of conditie-achterstand.
Ouders en docenten zijn bereikt met themabijeenkomsten en evenementen. Gevolg is dat de betrokkenheid van school en ouders is toegenomen. Voor de trainers van de sportverenigingen is deskundigheidsbevordering verzorgd.

Klimop in Beweging! is een tweejarig project dat zich afspeelt op de Klimopschool in Hilversum, een regionale school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor jeugdigen met een verstandelijke beperking.
De jeugdigen begeleiden, motiveren en duurzaam binden aan aangepast sporten en uitdagen tot een gezonde leefstijl. Hiertoe werken sport, zorg en onderwijs intensief samen. De betrokkenheid van ouders is van groot belang. Dat is het doel van het project Klimop in Beweging.
Gedurende een maand bieden jeugdtrainers van diverse vormen van aangepast sporten clinics aan op school. Zo kunnen de jeugdigen kennismaken met sport en hun favoriete sport kiezen.
Daarnaast gaan de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van de GGD na welke kinderen extra zorg nodig hebben en begeleiden hen. Samen met de fysiotherapeut werken de leerlingen aan het verbeteren van hun conditie. Met de diëtist gaan de kinderen (en ouders) aan de slag om gezond te eten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524002502
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.M. Hamburg
Verantwoordelijke organisatie:
Gooise Atletiek Club Hilversum