Mobiele menu

KOPLOPERS Participatie van jongeren met psychische problemen

Projectomschrijving

Jongeren met psychische problemen vallen eerder uit in het onderwijs, komen moeilijker aan stageplekken en werk, en ervaren hindernissen om deel te nemen aan het dagelijkse leven. Doel van het project KOPLOPERS, een project van de Rotterdamse werkplaats ST-RAW en Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid, is om participatie van deze jongeren (15-25 jaar) te bevorderen binnen het onderwijs (mbo, hbo), welzijn en bij het vinden van werk.
Bijzonder aan het project is de actieve rol van jongeren met psychische problemen. Een jongerenteam van ervaringsdeskundigen met diverse achtergronden brengt knelpunten en succesfactoren van de participatie in kaart. Waarom verlaten jongeren met psychische problemen voortijdig het onderwijs? Wat valt te leren van goede voorbeelden?
Vervolgens gaat het jongerenteam in gesprek met professionals en leeftijdsgenoten bij instellingen zoals het jongerenloket, het wijkteam en school. Het doel van deze ontmoetingen is om wederzijdse vooroordelen en stigma’s te bespreken en gezamenlijk actie te ondernemen om knelpunten in participatie op te lossen.

Producten

Titel: Koplopers, workshop 8
Auteur: Jongerenteam Koplopers
Link: https://bit.ly/38kyRAC
Titel: Heads together: co-designing the participation of youth with mental health issues
Auteur: Rosan van der Zee, Marijke Winters, Roxanne Rookmaker, Szabinka Dudevszky
Link: http://www.hva.nl/pedagogycongress2019
Titel: Koplopers, Participatie van jongeren met psychische problemen Professionaliseringsdag Kenniscentrum Talentontwikkeling
Auteur: Szabinka Dudevszky
Titel: Heads together : co-designing the participation of youth with mental health issues
Auteur: Frans Spierings, Szabinka Dudevszky, Rosan van der Zee
Link: https://bit.ly/3iBs8XO
Titel: Koplopers, Jongeren betrekken bij onderzoek. Dag van Praktijkgericht onderzoek
Auteur: Toby Witte, Szabinka Dudevszky, Bibi van Atten
Titel: Psychisch beperkt? Wat Werkt? Onderzoekssymposium Hogeschool Rotterdam
Auteur: Elwin Goedgedrag, Tim Knoote (Jongerenteam Koplopers) Frans Spierings, Szabinka Dudevszky (projectteam Koplopers) Pieter van der Meer , Mark Aarts (docenten/student Masteopleiding) Yara de Leeuw, Vanity Wooter, David Smits, Martijn de Kreek Workshops door: Linde Stelling, Susan Klein Gunnewiek, Carlijn Klapmuts Posterpresentaties door: Hester Wildeman, Yasmina Ouchane, Fatima El Mossaoui, Khadija Oussalih,Karla Palomino Chica, Sirin Bhajan, Judith Snijders
Link: https://bit.ly/2wjc1HE
Titel: Studenten met psychische klachten begeleiden en signaleren
Auteur: Szabinka Dudevszky, Thaisja Suart, Elwin Goedgedrag
Link: https://bit.ly/3iCynKQ
Titel: Project Koplopers Workshop G5 conferentie Hogescholen
Auteur: Tim 's Jongers Koplopers
Titel: De ontketende raaf, kindermishandeling in beeld Nationale Conferentie Kinderrechten
Auteur: Elwin Goedgedrag (jongerenteam) Szabinka Dudevszky (Projectteam)
Link: https://bit.ly/2wiCd5y
Titel: Slotconferentie Koplopers
Auteur: Koplopers Jongerenteam en projectteam.
Link: https://bit.ly/3e8b4VH
Titel: Presentatie 'Jongerenparticipatie in onderzoek. Ervaringen met Koplopers en Mijn Pad'. op landelijke bijeenkomst van de Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd van ZonMw door projectleider
Auteur: Szabinka Dudevszky Inge Bramsen Yorrick Klinger ervaringsdeskundige Jongeren
Link: https://bit.ly/3il8qiN
Titel: Jongeren en hun hindernissen om mee te doen Kennisatelier STRAW
Auteur: Frans Spierings, Szabinka Dudevszky (projectteam Koplopers) Rosan van der Zee, Peter van Embden, Thaisja Suart (Jongerenteam Koplopers) Wilma Jansen (voorzitter stuurgroep Koplopers/STRAW) Toby Witte, Eric Wiersma
Link: https://bit.ly/2MyEIup
Titel: Don't worry, be happy Workshop Werkplaats Sociaal Domein ZHZ
Auteur: Rosan van der Zee, Thaisja Suart, Peter van Embden, Jongerenteam Koplopers Szabinka Dudevszky, Toby Witte, Judith van Vliet Projectteam
Link: https://bit.ly/2MDafLN
Titel: Koplopers, participatie van jongeren met psychische problemen Inspiratiesessie Lerarenopleiding
Auteur: Toby Witte, Szabinka Dudevszky, Nadine van der Ree
Link: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/
Titel: Kick-off Koplopers
Auteur: Elwin Goedgedrag, Peter van Embden (jongerenteam) Szabinka Dudevszky Guido Walraven (Projectteam Koplopers) DeeDee Smeets (Werk & Inkomen Rotterdam), Natalie van Bunschoten (Howie the Harp) Wilma Jansen (Koplopers/Straw)
Link: https://bit.ly/2PKPr36
Titel: Don't worry, be Happy, De belofte van geluk en succes. VBSP
Auteur: Szabinka Dudevszky, Toby Witte en Rosan van der Zee
Link: http://www.vbsp.nl/
Titel: Koplopers, participatie van jongeren met psychische problemen Workshop STRAW
Auteur: Szabinka Dudevszky, Bibi van Atten
Link: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/elke-jongere-telt/
Titel: Frontrunners
Auteur: Frans Spierings, Szabinka Dudevszky (projectteam Koplopers) Rosan van der Zee, Peter van Embden, Thaisja Suart (Jongerenteam Koplopers)
Link: https://bit.ly/2wiE9uQ
Titel: Belemmerende en bevorderende factoren bij het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid en inclusie Lectorenplatform Zorg & Welzijn Workshop Lectorenplatform
Auteur: Rosan van der Zee, Peter van Embden, Thaisja Suart (Jongerenteam Koplopers) Toby Witte, Szabinka Dudevszky, Eric Wiersma (projectteam Koplopers)
Link: https://bit.ly/2MDVJ6w
Titel: Psychisch Kwetsbaar: niks doen is geen optie Artikel in Profielen
Auteur: Esmé van der Molen
Link: https://bit.ly/2wjc1HE
Titel: Zo kan het ook Presentatie Adviesraad Kenniscentrum Talentontwikkeling
Auteur: Ivar Janssen
Titel: Psychische weerbaarheid Willem de Kooning Academie Bachelorproef opdracht
Auteur: Frans Spierings, Szabinka Dudevszky, Rene
Titel: Energie en Stress, waar ligt jouw balans? Advies bij het ontwikkelen Survey Hogeschool Inholland
Auteur: Leden Jongerenteam Koplopers Nikkie Gubbels, Hogeschool Inholland Lectoraat Studiesucces
Link: https://bit.ly/2wsLIhM
Titel: Hulpverlening aan psychisch kwetsbare studenten Artikel mbo-vakblad Profiel
Auteur: Ineke Westbroek m.m.v. Sayenne Tolud, lid Jongerenteam, Majat Ahmadi, lidorganisatie stuurgroep, Szabinka Dudevszky, projectgroep Koplopers
Link: https://bit.ly/2Lx8ISj
Titel: Koplopers, studeren met psychische kwetsbaarheid Professionalisering docenten
Auteur: Thaisja Suart, Ptere van Embden, Roxanne Rookmaker Jongerenteam Koplopers Marijke Winters, Frans Spierings, Szabinka Dudevszky Projectteam
Titel: Kunnen Rotterdamse jongvolwassenen met een psychische aandoening ook aan het werk? (Masterscriptie)
Auteur: Judith Snijders
Link: https://bit.ly/2wkPhaj
Titel: Koplopers Site visit STRAW
Auteur: Elwin Goedgedrag, Thiasja Suart, Peter van Embden, Jongerenteam Koplopers Judith van Vliet, Olav peschar Projectgroep Koplopers Wilma Jansen voozitter stuurgroep Koplopers/STRAW
Titel: Taboe doorbroken Scriptie student Social Work
Auteur: Fatima el Mossaoui
Titel: Psychische gezondheid bespreekbaar maken onder studenten Geschiedenis Scriptie student Social Work
Auteur: Elwin Goedgedrag (Jongerenteam Koplopers en student Social Work)
Titel: Wouter, het geval zonder vooruitzicht Presentatie Adviesraad Kenniscentrum Talentontwikkeling
Auteur: Wouter van den Berg
Titel: Rotterdam maakt psychische gezondheid van studenten bespreekbaar Nieuwbericht ScienceGuide
Auteur: Frans van Heest
Link: https://bit.ly/2BQaTRf
Titel: KOPLOPERS Presentatie Adviesraad Kenniscentrum Talentontwikkeling
Auteur: Szabinka Dudevszky
Titel: Minister ontkent psychische klachten als gevolg van het leenstelsel Nieuwbericht ScienceGuide
Auteur: Frans van Heest
Link: https://bit.ly/2oenMLk
Titel: Het vraagt lef om de ander echt open te durven benaderen
Auteur: Marieke interviewt Frans Spierings lector van Koplopers in de ParticipatieNieuwsbrief ZonMw juni 2020
Link: https://bit.ly/3e0SZcd
Titel: Advies Vragenlijst Psychische Diversiteit Samen Sterk Zonder Stigma
Auteur: Leden jongerenteam Koplopers leden projectteam Koplopers
Link: https://bit.ly/2PFocXD
Titel: Bevorderende en belemmerende factoren voor participatie van jongeren met psychische kwetsbaarheid
Auteur: Schouten, M, Onderzoeksteam Koplopers
Link: https://bit.ly/3nxc0aV
Titel: Psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken Bachelorproef opdracht
Auteur: Frans Spierings Szabinka Dudevszky Hogeschool Rotterdam
Link: https://bit.ly/2NqZXdY
Titel: Koplopers, paricipatie van jongeren met psychische problemen Webpagina
Auteur: Annika Keij
Link: http://www.hr.nl/Koplopers
Titel: Koplopers
Auteur: Inholland
Link: https://bit.ly/2NZwGJt
Titel: MultiIncludeEU
Auteur: Edward van Os, Lectoraat Inclusive Education Haagse Hogeschool
Link: https://multinclude.eu/multinclude-case/koplopers/
Titel: Don’t Worry, Be Happy. De belofte van geluk en succes
Auteur: Dudevszky, S., Witte, T. en R. van der Zee. Onder redactie van Bekker, J., Deckere, H. de, Jong, W. de, Poel, L. van der, en I. Schonewille.
Link: https://bit.ly/2NS9Lj4
Titel: Checklist bevorderende en belemmerende factoren in de participatie van jongeren met psychische kwetsbaarheid
Auteur: Elwin Goedgedrag, Frans Spierings, Helenne van Adrichem
Titel: Koplopers: Factoren in participatie
Auteur: Marjolijn Schouten. Redactie: Frans Spierings, Szabinka Dudevszky
Link: http://www.hr.nl/koplopers
Titel: Succesvol naar school en aan het werk
Auteur: Frans Spierings geinterviewd door Fenny Brandsma
Link: https://bit.ly/3gi6Uw7
Titel: Koplopers: Lessons Learned
Auteur: Judith van Vliet Redactie: Szabinka Dudevszky, Frans Spierings
Link: http://www.hr.nl/koplopers
Titel: Rotterdamse Scholen zoeken hulp voor kwetsbare student Algemeen Dagblad
Auteur: Jitske-Sophie Venema
Magazine: Algemeen Dagblad
Link: https://bit.ly/2LzcACi
Titel: Participatie en inclusie van jongeren met psychische kwetsbaarheid
Auteur: Szabinka Dudevszky, Toby Witte
Magazine: Jeugdbeleid
Link: https://bit.ly/2Pi5UuD
Titel: Workshop Niets voor ons of over ons, zonder ons
Auteur: Thaisja Surat, Joy Cederboom, Marjolijn Schouten, Szabinka Dudevszky Koplopers
Link: https://bit.ly/2BIdxcs
Titel: Overzicht Studentonderzoeken Koplopers in: Koplopers: Factoren in participatie
Auteur: Marjolijn Schouten, Frans Spierings, Szabinka Dudevszky
Link: http://www.hr.nl/koplopers
Titel: Digitaal Magazine Koplopers: Kwetsbaarheid is de kracht
Auteur: Annika Keij, Jongerenteam en projectteam Koplopers
Link: https://hogeschool-rotterdam.foleon.com/onderzoek/koplopers/koplopers/
Titel: STAY ON TRACK Bachelorproef vraagstuk
Auteur: Szabinka Dudevszky Inge Bramsen
Link: https://bit.ly/3iDJMKk
Titel: Connect, Verbindende zorg voor en ondersteuning van mensen met verward gedrag Een minor in ontwikkeling
Auteur: Szabinka Dudevszky, Frans Spierings, Aisha de Jong, Guido Walraven
Link: https://bit.ly/2ogskk7
Titel: Werkconferentie Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid reportage Stadsomroep Schiedam
Auteur: Stadsomroep Schiedam
Link: https://bit.ly/2NrhGSN
Titel: Interview Radio FunX
Auteur: Elwin Goedgedrag, lid jongerenteam
Link: https://bit.ly/2LyDHxd
Titel: Jongeren als drijvende kracht bij project Koplopers: Je moet echt open staan
Auteur: Frans Spierings Tim Knoote ZonMw
Link: https://bit.ly/2BVBZqG
Titel: Student van het Jaar 2019 Hogeschool Rotterdam
Link: https://bit.ly/2VGcTTv

Verslagen


Eindverslag

Samenvatting
Jongeren met psychische problemen vallen eerder uit in het onderwijs, komen moeilijker aan stage en werk, en ervaren hindernissen om deel te nemen in het dagelijkse leven (Gezondheidsraad 2014; OECD 2015). Het project KOPLOPERS richt zich op het bevorderen van maatschappelijke participatie van jongeren (15-30 jaar) met psychische problemen in onderwijs, welzijn en de transitie naar werk. De kern van het project is een Jongerenteam, dat activiteiten uitvoert gericht op de-stigmatisering en het gezamenlijk oplossen van knelpunten in participatie. Het team bestaat uit ervaringsdeskundige jongeren met psychische problemen; de groepssamenstelling is divers qua problematiek, gender, opleiding en culturele achtergrond. Het team gaat in gesprek met professionals en peers. Het doel van deze ontmoetingen is om te werken aan de attitude door wederzijdse vooroordelen en stigma’s te identificeren en bespreekbaar te maken (contactstrategie) en knelpunten en good practices van participatie te delen. De uitwisseling resulteert in (afspraken over) innovatieve, inspirerende acties die de jongeren en/of de professionals ondernemen om participatie te bevorderen.
De resultaten van KOPLOPERS zijn een innovatieve landelijk overdraagbare strategie om participatie van jongeren met psychische problemen te bevorderen (beschreven in Koplopers: Lessons learned), en overdraagbare kennis(producten) over ervaren belemmeringen en good practices van participatie (beschreven in Koplopers: Factoren in participatie) en een aantrekkelijk Digitaal Magazine dat een kleurrijke inkijk biedt in het hart van Koplopers: psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken

Het project KOPLOPERS richt zich op het bevorderen van maatschappelijke participatie van jongeren (15-25 jaar) met psychische kwetsbaarheid in het integrale domein van onderwijs (mbo en hbo), welzijn en de transitie naar werk. De kern van het project is een functionerend jongerenteam dat activiteiten uitvoert gericht op de-stigmatisering en het gezamenlijk oplossen van knelpunten in participatie. Het huidige team bestaat uit acht ervaringsdeskundige jongeren; de groepssamenstelling is divers qua problematiek, gender, opleiding en culturele achtergrond.
Psychische weerbaarheid is een actueel vraagstuk. In 2017-2018 heeft het jongerenteam van Koplopers al 55 ontmoetingen gehad met in totaal 700 deelnemers: peers, docenten, professionals, bestuurders en beleidmakers. Doel van deze ontmoetingen is bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid, en kennis ontwikkelen over de belemmerende en bevorderende factoren in de participatie. Komend jaar gaan we meer aandacht geven aan (het toepassen van deze) kennis voor het verlagen van drempels voor participatie. Hierin werken we nauw samen met de regionale partners aangesloten bij de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid en de Academische werkplaats Transformatie Jeugd Rotterdam (ST-RAW).

Samenvatting van de aanvraag

KOPLOPERS Participatie van jongeren met psychische problemen PARTICIPATIE, STIGMA EN ZELFSTIGMA Zaira, studente aan het hbo, schaamde zich lange tijd voor haar depressie, in de ogen van haar familie iets voor ‘zwakke mensen’. Maar ze trof een begripvolle studieloopbaancoach, mocht haar lesrooster aanpassen en bleef op school. Ryad, sinds twee jaar in Nederland, heeft PTSS ontwikkeld als slachtoffer van (seksueel) geweld in Syrië. Bij het Jongerenloket ervaart hij ongeloof en onbegrip en komt niet verder ondanks zijn opleiding als tolk-vertaler. In zijn activiteiten voor Amnesty en COC hervindt hij kracht. Jim, 23 jaar, sprak bij een sollicitatie als conciërge op een vmbo open over zijn eerdere behandeling in een verslavingskliniek, en werd zonder problemen aangenomen. Deze ervaringen van participatie aan onderwijs, werk en het maatschappelijke leven, gedeeld tijdens twee focusgesprekken met zestien jongeren april 2016, zijn het uitgangspunt voor het project KOPLOPERS. In de gesprekken zijn positieve voorbeelden van acceptatie en participatie gegeven, maar ook ervaringen van uitsluiting en afwijzing gedeeld. Stigma en zelfstigma vormen de belangrijkste thema’s in de verhalen. Dit sluit aan bij het onderzoek onder jongeren met psychische problemen van de Nationale Jongerenraad (2015) en praktijkkennis van Samen Sterk zonder Stigma (2015). Jongeren met psychische problemen vallen eerder uit in het onderwijs, komen moeilijker aan stage en werk, en ervaren hindernissen om deel te nemen in het dagelijkse leven (Gezondheidsraad 2014; OECD 2015). Deze uitval en uitsluiting zijn niet alleen onwenselijk voor de persoon die het betreft, maar ook maatschappelijk gezien is sprake van verlies van talent, veerkracht en welbevinden (Ministerie van VWS, 2015). De kosten van psychische problemen worden geschat op 20 miljard euro per jaar (Ministerie SZW, 2014). Rotterdam spreekt van 30.000 kwetsbare en 7.000 risicojongeren, onder wie een niet nader gespecificeerd aantal met psychische problematiek (Rotterdam, 2016). ERVARINGSDESKUNDIGHEID De Movisie Participatieprijs stond dit jaar in het teken van ‘Deskundig door ervaring’. De actuele aandacht voor ervaringsdeskundigheid komt voort uit een beweging van onderaf (mensen willen zelf regie voeren over hun leven) en de transformaties in het sociale domein (burgers worden aangesproken op hun eigen kracht en verantwoordelijkheid voor welzijn en participatie) (Movisie, 2015). Uit (internationaal) praktijkonderzoek komt naar voren hoe ervaringsdeskundigen positief kunnen bijdragen aan herstel en participatie, niet alleen door ondersteuning van individuele cliënten maar ook door het bestrijden van vooroordelen en stigma’s bij professionals (Movisie, 2015; Gezondheidsraad 2014; OECD, 2015). KOPLOPERS Het project KOPLOPERS richt zich op het bevorderen van maatschappelijke participatie van jongeren (15-25 jaar) met psychische problemen in het integrale domein van onderwijs (mbo en hbo), welzijn en de transitie naar werk. De focus wordt gelegd op psychische problematiek die zich ontwikkelt/manifesteert in de puberteit en adolescentie, waaronder psychische stoornissen, verslavings- en trauma-gerelateerde problematiek. Daarbij is niet de medische classificatie leidend maar de ziektebeleving en de door de jongeren ervaren hindernissen in het streven naar participatie (Gezondheidsraad 2014). De kern van het project ligt in het opzetten van een jongerenteam, dat activiteiten uitvoert gericht op de-stigmatisering en het gezamenlijk oplossen van knelpunten in participatie. Het team bestaat uit jongeren met psychische problemen; de groepssamenstelling is divers qua problematiek, gender, opleiding en culturele achtergrond. De teams gaan, na een fase waarin individuele ervaringen worden ontwikkeld tot collectieve ervaringsdeskundigheid, in gesprek met professionals en peers binnen onderwijs, welzijn en bij de transitie naar werk (zoals hbo/mbo opleidingen, wijkteams, het Jongerenloket, de Kredietbank en sportvereniging). Daarbij worden zij ondersteund door ervaringsdeskundige trainers en kwartiermakers, werkzaam bij deze organisaties. Het doel van de ontmoetingen is om te werken aan de attitude door wederzijdse vooroordelen en stigma’s te identificeren en bespreekbaar te maken (contactstrategie) en knelpunten en good practices van participatie te delen (Plooy, 2011; Hirschman, 1970). Hierbij is specifieke aandacht voor de participatie van jongeren met divers culturele achtergronden. De uitwisseling resulteert in (afspraken over) innovatieve, inspirerende acties die de jongeren en/of de professionals ondernemen om participatie te bevorderen. De resultaten van het project zijn een innovatieve landelijk overdraagbare strategie om participatie van jongeren met psychische problemen te bevorderen, overdraagbare kennis(producten) over ervaren belemmeringen en good practices van participatie, en overdraagbare kennis(producten) over de werkzame factoren en knelpunten van de ontwikkelde strategie.

Kenmerken

Projectnummer:
737200021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. F.C.P.P. Spierings
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Rotterdam