Mobiele menu

Koraal Digitaal: Hoe maken we twee bestaande apps onderdeel van het dagelijks leven van onze cliënten?

Projectomschrijving

Koraal heeft een aantal eigen ontwikkelde apps, waaronder signaLEREN en Mijn Mening!.

De app signaLEREN is voor jongeren met emotionele en/of gedragsproblematiek ontwikkeld. De app wordt ingezet om jongeren inzicht in hun spanning te geven. Vervolgens kan de gebruiker zelf actie ondernemen om de spanning te reguleren.

Mijn Mening! biedt een online vragenlijst aan waarmee onze cliënten kunnen aangeven hoe tevreden ze zijn over de zorg en begeleiding bij Koraal. De app is laagdrempelig en kan door alle niveaus worden ingevuld.

Het doel van het project is om de apps intern op te schalen. We willen meer interne gebruikers bereiken en aansluiten bij de behoeftes van onze cliënten om de eigen regie te vergoten.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Anno 2020 hebben wij als zorgverleners eigen regie hoog op ons prioriteitenlijstje staan. We willen graag dat onze cliënten zo veel mogelijk zelf regie hebben en houden over hun leven. Dat is niet altijd een even makkelijke opgave: het gaat hier tenslotte om kinderen/jongeren en volwassenen die hulp nodig hebben bij deze eigen regie. Het vormgeven van deze eigen regie betekent dat zorgverleners maatwerk moeten en zullen leveren. Helaas is dit, in verband met de verschraling van de zorg, niet altijd vanzelfsprekend. Om deze taak naar behoren uit te voeren hebben wij (onder andere) onderstaande innovaties ontwikkeld. SignaLEREN: Door middel van deze app kan een client snel zien of hij/zij gespannen is en hoe erg die spanning is. Als er sprake is van spanning kun je, met behulp van vooraf zelf gekozen filmpjes of geluidsfragmenten die zijn verzameld in de app, weer rustig worden. De app signaLEREN is ontwikkeld voor kinderen en jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen. De inhoud van de app kan afgestemd worden op wensen en behoeften MijnMening: Met de app MijnMening! kun je heel gemakkelijk aangeven hoe je de ondersteuning en begeleiding bij Koraal vindt. Ben je tevreden? Heb je opmerkingen? Je geeft het aan in de app! Koraal bekijkt dan samen met jou hoe wij jouw tevredenheid kunnen verbeteren. De online vragenlijst waarmee onze cliënten kunnen aangeven hoe tevreden ze zijn over de zorg en begeleiding bij Koraal. MijnMening! ontstond jaren geleden op initiatief van de Cliëntenraad van De Hondsberg, een van de locaties van Koraal. Toen werden de vragenlijsten nog op papier ingevuld, maar inmiddels heeft MijnMening! zich ontwikkeld tot een eigentijdse, online applicatie. Na het invullen bespreekt je persoonlijke begeleider meteen met wat in MijnMening is ingevuld. Verbeteringen worden dan snel doorgesproken en ingevoerd waar mogelijk. Met het coachingstraject willen wij antwoord op de vraag: hoe maken we de beide apps onderdeel van de huidige zorg en begeleiding? Wij willen key-users en ambassadeurs opleiden en op strategische plaatsen in de organisatie inzetten. Het gaat hierbij om zowel zorgverleners als onze cliënten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002639
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E. Croonen
Verantwoordelijke organisatie:
Koraal Digitaal