Mobiele menu

Kosten-effectiviteit van huidige en alternatieve screeningsstrategieen van immigranten op tuberculose

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
22000142
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2002
2006
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. ir. J.D.F. Habbema
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC