Mobiele menu

Kosteneffectiviteit van leefstijlzorg op maat voor vrouwen met obesitas tijdens de zwangerschap: het Hygeia project

Projectomschrijving
Ongeveer 50% van de zwangere vrouwen in Nederland heeft overgewicht of is obees. Eén op de vier van deze vrouwen krijgt tijdens de zwangerschap symptomen van een cardiovasculaire en metabole ziekte (CVMZ). Dit geeft een tot 10-voudig verhoogd risico om een CVMZ te krijgen binnen 10 jaar ná deze zwangerschap. Het integreren van een leefstijlzorgpad in de verloskundige zorg biedt veelbelovende mogelijkheden voor preventie van CVMZ en aan obesitas gerelateerde zwangerschapscomplicaties in deze kwetsbare levensfase.

Doel
Ons doel is om het gebruik van SlimmerZwanger+, een bewezen digitaal leefstijlzorgpad dat wordt geoptimaliseerd voor vrouwen met obesitas en hun partners, te integreren in de verloskundige zorg. SlimmerZwanger+ ondersteunt een persoonlijk en duurzame gedragsverandering gericht op voeding, foliumzuur, roken, alcohol en beweging. In het Hygeia project houden wij rekening met de technologische en eindgebruikersvoorwaarden, beoordelen de kosteneffectiviteit en ontwikkelen wij een routekaart voor de vergoeding en implementatie van SlimmerZwanger+ in samenwerking met belanghebbenden.

Aanpak/werkwijze 
Samen met eindgebruikers wordt de (kosten)effectieve interventie ‘SlimmerZwanger' gepersonaliseerd tot SlimmerZwanger+ voor zwangere vrouwen met obesitas. In een gerandomiseerde klinische studie wordt vervolgens SlimmerZwanger+ aangeboden in de 1e, 2e en 3e lijns verloskundige zorg. Hieraan zullen 465 obese zwangeren met partner deelnemen en 6 maanden SlimmerZwanger+ gebruiken, gevolgd door 6 maanden standaardzorg. De controlegroep krijgt 12 maanden standaardzorg. Het voor het eerst optreden of verergeren van symptomen van een CVMZ is de primaire uitkomstmaat voor de (kosten)effectiviteitsanalyse. Voor verdere bewijsvoering meten wij ook het effect op leefstijlrisicoscores, (mentale) gezondheid en waardegedreven zorguitkomsten. Tenslotte bepalen wij randvoorwaarden voor implementatie in de verloskundige zorg.

Samenwerkingspartners
Het Hygeia consortium is een transdisciplinair publiek-privaat-partnerschap van deskundigen op het gebied van verloskundige zorg, (digitale) leefstijlzorg, kansen ongelijkheid, taal-, gezondheids- en digitale vaardigheden, gedragsverandering, gezondheidseconomie, en bekostiging. Wetenschappers en technologen uit kennisinstellingen en bedrijven werken samen met zorgverleners uit 1e, 2e en 3e lijns verloskundige zorg en een patiëntenvereniging om te borgen dat SlimmerZwanger+ goed aansluit op de wensen en behoeften van toekomstige eindgebruikers. Daarnaast worden actief stakeholders betrokken die belangrijk zijn voor de implementatie van SlimmerZwanger+ door een brede Adviesraad, zoals zorgverzekeraars. Dit zal de toekomstige integratie van dit gepersonaliseerde digitale leefstijlzorgpad in de verloskundige zorg bevorderen.

Verwachte resultaten 
Wij verwachten de (kosten)effectiviteit van SlimmerZwanger+ te bewijzen en  aanbevelingen te doen voor vergoeding en acceptatie afgestemd op de perspectieven van verzekeraars, beleidsmakers, zorgverleners en patiënten. Dit moet de weg vrijmaken voor de integratie van SlimmerZwanger+ in de verloskundige zorg voor zwangere vrouwen met obesitas en partner. Na verwachting zal op langere termijn tenminste 40% van de CVMZ bij deze vrouwen kunnen worden voorkómen. Dit zal  jaarlijkse zorgbehoeften en -kosten voor deze jonge vrouwen verminderen. Met name de duurzame gedragsverandering zal een positieve impact hebben op de gezondheid en kwaliteit van leven van vrouwen, maar ook van partners en kinderen.

Overig
SlimmerZwanger+ is een gepersonaliseerde digitale leefstijlinterventie voor zwangere vrouwen met obesitas dat als coachingsprogramma van 6 maanden wordt aangeboden op de mobiele telefoon. Als extra ondersteuning van de vrouw kan ook de partner deelnemen, afhankelijk van de eigen leefstijlgewoonten en de status van de zwangerschap. SlimmerZwanger+ is gebaseerd op het generieke evidence-based digitale coaching programma 'Slimmer Zwanger' (www.SlimmerZwanger.nl; www.smarterpregnancy.co.uk), dat sinds 2011 beschikbaar is en wordt vergoed vanuit de Plus verzekering van de meeste zorgverzekeraars.

Kenmerken

Projectnummer:
10930012310005
Looptijd: 7%
Looptijd: 7 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R.P.M. Steegers-Theunissen
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum