Mobiele menu

Koud gas plasma heeft geen invloed op het aantal bacteriën in wonden van ratten.

Projectomschrijving

Wij hebben onderzocht of koud gas plasma gebruikt kan worden voor desinfectie van wonden. Wonden in ratten werden besmet met bacteriën en behandeld met plasma. Plasma produceert actieve deeltjes die snel bacteriën doden zonder schade toe te brengen aan cellen van de huid. Meerdere plasma behandelingen hadden echter geen effect op de hoeveelheid bacteriën in deze wonden in ratten in tegenstelling tot de goede resultaten uit onze laboratorium experimenten. Bij gebrek aan een verklaring voor deze enorme verschillen is publicatie moeilijk.
Publicatie van onze resultaten is van belang omdat het kan zijn dat bepaalde laboratorium experimenten niet goed voorspellen wat er in echte wonden (in dier of mens) bereikt kan worden. Dit kan dan meegenomen worden bij andere onderzoeken naar middelen ter bestrijding van bacteriën. Daarom is het belangrijk dat andere onderzoekers deze resultaten te zien krijgen. Het is echter gebleken dat onderzoek met negatieve resultaten moeilijker te publiceren zijn.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Wij hebben onderzocht of koud gas plasma gebruikt kan worden voor desinfectie van wonden. Wonden in ratten werden besmet met bacteriën en behandeld met plasma. Plasma produceert actieve deeltjes die snel bacteriën doden zonder schade toe te brengen aan cellen van de huid. Meerdere plasma behandelingen hadden echter geen effect op de hoeveelheid bacteriën in deze wonden in ratten in tegenstelling tot de goede resultaten uit onze laboratorium experimenten. Bij gebrek aan een verklaring voor deze enorme verschillen is publicatie moeilijk.
Publicatie van onze resultaten is van belang omdat het kan zijn dat bepaalde laboratorium experimenten niet goed voorspellen wat er in echte wonden (in dier of mens) bereikt kan worden. Dit kan dan meegenomen worden bij andere onderzoeken naar middelen ter bestrijding van bacteriën. Daarom is het belangrijk dat andere onderzoekers deze resultaten te zien krijgen. Het is echter gebleken dat onderzoek met negatieve resultaten moeilijker te publiceren zijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
114024062
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.M.W. Ulrich
Verantwoordelijke organisatie:
Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra