Mobiele menu

Kraamzorg op maat met GIZ-methodiek

Projectomschrijving

Vraagstuk

In de meeste kersverse gezinnen in Nederland is er na de bevalling hulp van een kraamverzorgende. Het aantal uren en dagen kraamzorg wordt bepaald op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIPK, 2008). Dit gebeurt meestal in een huisbezoek tijdens de zwangerschap. Kraamzorginstellingen willen deze intake nu zo inrichten dat de zorg meer op maat gesneden kan worden.

Onderzoek

In dit project is de GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) doorontwikkeld voor de kraamzorg en vervolgens onderzocht in een proefimplementatie. Dit met als doel om 1) de kraamzorg beter af te stemmen op de zorgbehoeften van aanstaande ouders en 2) de intake en kraamzorg doelmatiger en meer signalerend uit te voeren.

Uitkomst

De GIZ Kraamzorg blijkt een toegankelijke en mogelijk kostendekkende methodiek om de zorgbehoeften gezamenlijk in te schatten. Intakes op basis van de GIZ Kraamzorg worden door cliënten hoger gewaardeerd, met meer eigen regie en aandacht voor de krachten van het gezin, waarbij meer onderwerpen (zoals psychosociale problemen) ter sprake komen dan in de ‘standaard’ intake. Daarnaast sluit de GIZ Kraamzorg beter aan bij de jeugdgezondheidszorg waar ook veel met de GIZ-methodiek gewerkt wordt. Dit kan de overdracht en samenwerking bevorderen.

Lees ook

Verslagen


Eindverslag

Momenteel loopt de dataverzameling voor de nulmeting bijna ten einde -en succesvol. In de tussentijd is de GIZ-methodiek met en voor de kraamzorg doorontwikkeld en is een training voor de intakers gereed. Training vindt plaats in september 2018 waarna de proefimplementatie start.

Samenvatting van de aanvraag

De kraamzorg kan meer afgestemd worden op de behoefte van cliënten en kwetsbare gezinnen in het bijzonder. Dit afstemmen begint bij de intake op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIPK, 2008) en fungeert tevens als signaleringsmoment. Kraamzorginstellingen hebben behoefte aan een manier om de intake doelmatiger, breder en meer signalerend in te richten waardoor de zorg in de kraamperiode meer op maat gesneden kan zijn. Wanneer dit uit gezamenlijke besluitvorming (‘shared decision making’) voortkomt, vergroot dit bovendien de acceptatie van zorg, adviezen en vervolgacties en de aansluiting bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte) wordt toegepast in het jeugddomein en biedt een concreet raamwerk om de (aanstaande) gezinssituatie in kaart te brengen en via gezamenlijke besluitvorming, de zorgbehoefte te bepalen. In dit project stellen we voor om de GIZ-methodiek aan te passen voor de kraamzorg en in een proefimplementatie te onderzoeken.

Kenmerken

Projectnummer:
209070004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R.M. Vink