Mobiele menu

Kraamzorg op maat met GIZ-methodiek

Vraagstuk

In de meeste kersverse gezinnen in Nederland is er na de bevalling hulp van een kraamverzorgende. Het aantal uren en dagen kraamzorg wordt bepaald op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIPK, 2008). Dit gebeurt meestal in een huisbezoek tijdens de zwangerschap. Kraamzorginstellingen willen deze intake nu zo inrichten dat de zorg meer op maat gesneden kan worden.

Onderzoek

In dit project is de GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) doorontwikkeld voor de kraamzorg en vervolgens onderzocht in een proefimplementatie. Dit met als doel om 1) de kraamzorg beter af te stemmen op de zorgbehoeften van aanstaande ouders en 2) de intake en kraamzorg doelmatiger en meer signalerend uit te voeren.

Uitkomst

De GIZ Kraamzorg blijkt een toegankelijke en mogelijk kostendekkende methodiek om de zorgbehoeften gezamenlijk in te schatten. Intakes op basis van de GIZ Kraamzorg worden door cliënten hoger gewaardeerd, met meer eigen regie en aandacht voor de krachten van het gezin, waarbij meer onderwerpen (zoals psychosociale problemen) ter sprake komen dan in de ‘standaard’ intake. Daarnaast sluit de GIZ Kraamzorg beter aan bij de jeugdgezondheidszorg waar ook veel met de GIZ-methodiek gewerkt wordt. Dit kan de overdracht en samenwerking bevorderen.

Lees ook

Verslagen


Eindverslag

Momenteel loopt de dataverzameling voor de nulmeting bijna ten einde -en succesvol. In de tussentijd is de GIZ-methodiek met en voor de kraamzorg doorontwikkeld en is een training voor de intakers gereed. Training vindt plaats in september 2018 waarna de proefimplementatie start.

Kenmerken

Projectnummer:
209070004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R.M. Vink