Mobiele menu

Kracht van Kracht - een extra impuls!

De Kracht van Kracht interventie is ontwikkeld voor jongeren op middelbare scholen. Het doel is om de lichaamssamenstelling te verbeteren en fysieke activiteit in het dagelijks leven te promoten. In tegenstelling tot veel andere beweegprogramma’s focust deze interventie niet op gewicht of afvallen, maar op gezonder worden voor alle leerlingen. De interventie bestaat uit extra krachtelementen in de gymles waarbij absolute kracht en positieve sociale vergelijking tussen leerlingen centraal staat en uit motivatielessen waarbij kennis en motivatie om fysiek actief te zijn worden verhoogd. De interventie is beschikbaar via focusonstrength.net.

Het doel van dit project is de kennis uit de Kracht van Kracht intreventie op een meer aantrekkelijke en overzichtelijke manier aanbieden aan scholen. Op deze manier kan gemakkelijker landelijke implementatie plaatsvinden. Er wordt een professioneel lesboek ontworpen en een interactieve website met uitleg, foto- en videomateriaal. Het implementatieplan bestaat uit de volgende stappen:

  1. Procesevaluatie: wat vonden deelnemende scholen/docenten van het programma? Wat waren positieve ervaringen en barrières?
  2. Het programma aanbieden ter erkenning bij Centrum Gezond Leven.
  3. Integratie van het programma op middelbaar onderwijs (CITAVERDE Colleges).
  4. Integreren van het programma in de opleiding tot beweegaanbieder (CIOS).
  5. Het programma uitvoerbaar maken voor de eindgebruiker, zonder additionele supervisie of tussenkomen van de programma ontwikkelaar.
  6. Een plan ontwikkelen om de interventie - wanneer volledig geïmplementeerd - door te kunnen blijven ontwikkelen en actualiseren. 

Producten

Titel: Rapport - implementatie onderzoek CITAVERDE COllege
Auteur: Gill ten Hoor, Gerjo Kok
Titel: Proces-evaluatie Kracht van Kracht
Auteur: Tomas Galama, Gill ten Hoor, Gerjo Kok
Titel: kracht van kracht website
Auteur: Gill ten Hoor et al.
Link: http://www.krachtvankracht.nl

Verslagen


Eindverslag

De Kracht van Kracht interventie (www.krachtvankracht.nl) is een interventie om jongeren op middelbare scholen meer actief en gezonder te krijgen. Het doel van deze VIMP-aanvraag was om de verspreiding en het gebruik van ons eerder door ZonMw gehonoreerde interventie een impuls te geven. Dit is gedaan door samen met de eindgebruikers te kijken wat beter kan en de interventiewebsite aantrekkelijker/gebruiksvriendelijker te maken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
546002007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. G.A. ten Hoor
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University