Mobiele menu

Krachten bundelen bij wijkgericht werken voor jeugd en gezin

Projectomschrijving

Om gezinnen goed te ondersteunen, is het belangrijk dat professionals en organisaties in een wijk integraal samenwerken. Dat blijkt niet altijd eenvoudig. Gezinnen vinden regelmatig dat professionals en organisaties langs elkaar heen werken.

Door wetenschappelijk onderzoek en kennis van zowel praktijkprofessionals als ervaringsdeskundigen weten we steeds beter wat werkt bij integraal werken. Die kennis wordt nog niet voldoende benut.

Samen met de toegekende deelprojecten verzamelen en verbinden we kennis over integraal wijkgericht werken. Dit doen we voor professioneel betrokkenen: van lokale bestuurders en beleidsmakers tot ‘hands-on’ professionals.

Het project heeft drie fasen: ordenen van kennis, toeleiden naar en verbreden van kennis, toepassen van kennis.

Alle deelnemers van de deelprojecten vormen samen een levende leergemeenschap. Met als doel dat kennis en ervaringen ten goede komen aan de integrale samenwerking in de wijk, zodat gezinnen zich gehoord en geholpen voelen.

Producten

Titel: Kennissynthese Krachten Bundelen bij Wijkgericht Werken voor Jeugd en Gezin
Auteur: Silke van Arum, Annelies Kooiman, Lian Stouthard en Daniëlle de Veld
Link: https://integraalwerkenindewijk.nl/publicatie/kennissynthese-krachten-bundelen-wijkgericht-werken

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Hoe zorgen we ervoor dat kennis over wijkgericht werken uit onderzoek, praktijk en ervaring elkaar bestuiven, zodat professionals hun eigen kennis en kunde kunnen verrijken met het uiteindelijke doel dat jeugdigen en gezinnen zich in het dagelijks leven ondersteund voelen?

Er zijn veel vragen bij de uitvoering van wijkgericht werken zowel op professioneel en organisatorisch niveau, als op sturings- en inrichting niveau. Daar acteren wij als kennisinstituten op; apart maar ook gezamenlijk binnen Integraal Werken in de Wijk (IWW).

Onze aanpak in deze call:

- Ordenen van kennis: we maken inzichtelijk welke professionele, organisatorische en bestuurlijke uitdagingen bestaan en ‘wat werkt’ bij wijkgericht werken op deze vlakken.

- Toeleiden naar en verbreden van kennis: We verbinden de andere gehonoreerde projecten uit deze subsidieronde onder andere door kennisuitwisseling en door het toevoegen van kennis vanuit IWW-projecten.

- Toepassen van kennis: Met de partners in de uitvoering onderzoeken we hoe de kennis beter vertaald kan worden naar de uitvoeringspraktijk, iets wat een voortdurend aandachtspunt is.

- We zetten ervaringsdeskundigen in om te duiden en toetsen geleerde lessen bij hen.

Wij vormen met de andere deelprojecten een leergemeenschap voor twee jaar zodat het bundelen, toepasbaar maken en toepassen van kennis over ‘wat werkt’ een gezamenlijke activiteit is. De brede kennis van de instituten in het sociaal domein wordt gebruikt voor de doelgroep jeugd. Omgekeerd worden de ervaringen binnen dit project beschikbaar gemaakt voor professionals en gemeenten in het brede sociale domein.

Kenmerken

Projectnummer:
744220301
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H. Ooms
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Jeugdinstituut