Mobiele menu

Krachten bundelen voor wijkgerichte zorg in de eerste lijn! Multidisciplinaire (netwerk)samenwerking Gezondheidscentra Zuid Nederland.

Demografische en epidemiologische ontwikkelingen vergen een adequaat werkende (eerstelijns)gezondheidszorg die proactief, preventief en geïntegreerd haar diensten levert. Dit vraagt van gezondheidscentra extra inspanning om multidisciplinaire, geïntegreerde wijkgerichte zorg verder en breder ontwikkelen. Ieder afzonderlijk hebben gezondheidscentra daar de organisatorische spankracht niet voor.

Doel

Oprichting van een netwerkorganisatie van 18 gezondheidscentra in Zuid Nederland. Met gebundelde krachten werken aan ontwikkelingen en innovaties voor integrale (keten)zorg in de wijk. Met een gezamenlijke backoffice, dienstbaar aan het primair proces.

Resultaten

Gezondheidscentra Zuid Nederland (GZN) is een vitale, krachtige en slagvaardige netwerkorganisatie met 34 aangesloten gezondheidscentra (opzet was 18!). De effectieve en efficiënte Back-Office biedt adequaat en op maat ondersteuning aan het primair proces en heeft diverse zorgprogramma’s en zorg- en serviceconcepten ontwikkeld en verbreed én succesvol aanvullende financieringsbronnen gevonden. GZN is een gewaardeerde gespreks- en samenwerkingspartner voor onder andere zorgverzekeraars, gemeenten en cliënten-/patiëntenorganisaties. Daarnaast wordt GZN erkend als proeftuin.

Meer informatie

Producten

Titel: Programma kennismarkt 18 april 2013
Titel: Medewerking aan: LVG (25-10-2013), ‘Zelfevaluatie bedrijfsvoering gezondheidscentra’.
Titel: Medewerking aan: Robuust (26 juni 2012), ‘ROS – Wijkscan Gezondheidscentra Zuid-Nederland (GZN)’.
Titel: Medewerking aan: iBMG (2012), ‘Een back office voor een robuuste organisatie van integrale eerstelijnszorg. Een voorstel voor een case studie’.
Titel: Programma Site Visit Gezondheidscentrum Zuid Nederland
Titel: Gezondheidscentra Zuid-Nederland delen ervaringen tijdens kennismarkt
Titel: Notitie Gezondheidscentra Zuid Nederland (6 september 2013), ‘Bezwaar ‘VGZ inkoopbeleid 2014 Geïntegreerde eerstelijns Samenwerkingsverbanden’.
Titel: Medewerking aan: LVG (26-10-2012), ‘Op weg naar zelfevaluatie bedrijfsvoering gezondheidscentra. Niet-loondienstcentra’.
Titel: Blik op de contouren GZN
Titel: Medewerking aan: iBMG (27 juli 2012), ‘Thick description project 161’ / dagboekstudie
Titel: Medewerking aan: SMOEL, ‘Terugkoppeling spiegelbijeenkomst SMOEL 26-11-2013’
Titel: Medewerking aan: SMOEL, ‘Terugkoppeling spiegelbijeenkomst SMOEL 12-09-2012’
Titel: Medewerking aan: SMOEL, ‘Terugkoppeling spiegelbijeenkomst SMOEL 14-09-2010’

Verslagen


Eindverslag

Aanvankelijk sloten 18 – inmiddels 34! – Gezondheidscentra in Zuid Nederland bij elkaar aan en vormden de gezamenlijke netwerkorganisatie GZN (Gezondheidscentra Zuid-Nederland), een Back-Office dat het primaire proces ondersteunt. Zij bundelen daarmee hun krachten en delen hun kennis. Gezamenlijk innoveren zij wijkgerichte zorg en ontwikkelen zij zorgproducten, en daarmee ieder gezondheidscentrum voor zich.
Deze samenwerking kan gelden als een proeftuin voor innovaties in integrale wijkgerichte zorg in bredere zin. Dankzij de inrichting van een Back-Office, kunnen de centra waar nodig hun eigen organisatie verbeteren en tegelijk tóch vasthouden aan een hoog ambitieniveau.
Demografische en epidemiologische ontwikkelingen vergen een adequaat werkende (eerstelijns) gezondheidszorg die proactief, preventief en geïntegreerd haar diensten levert. Dit vraagt van de gezondheidscentra tevens extra inspanning op het terrein van gezámenlijke ontwikkeling en aanscherping van de huidige dienst- en zorgverlening. Let wel: het gaat om verder en breder ontwikkelen van multidisciplinaire, geïntegreerde wijkgerichte zorg. Aandachtspunten zijn presentie in de wijk, laagdrempeligheid en servicegerichtheid, verwevenheid in de lokale sociale infrastructuur, en het creatief vinden van pragmatische oplossingen, alles gericht op gezondheidswinst. De gezondheidscentra hebben ieder afzonderlijk de organisatorische spankracht niet om op dit hoge niveau ontwikkelingen en implementatie ervan te dragen.
De nu 34 bij GZN aangesloten gezondheidscentra maken volop gebruik van elkaars ervaring en kennis. GZN - zorgkracht verenigd is hun motto!

Achttien gezondheidcentra in Zuid Nederland hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een gezamenlijke netwerkorganisatie met een Back Office structuur. Doel ervan is krachten te bundelen door delen van kennis en gezamenlijk innovaties en (product)ontwikkeling in te zetten ten dienste van de eigen lokale GC organisaties. Deze samenwerking is een proeftuin voor innovaties in integrale wijkgerichte zorg.

Door het inrichten van een Back-office structuur kunnen de centra daar waar nodig hun eigen organisatie verbeteren en een hoog ambitieniveau behouden door gezamenlijk te werken aan innovaties.

Demografische en epidemiologische ontwikkelingen vragen om een (eerstelijns) gezondheidzorg die meer proactief, preventief en geïntegreerd haar diensten levert. Dit vraagt ook van de gezondheidscentra extra inspanning op het terrein van gezamenlijke ontwikkeling en aanscherping van de huidige dienst en zorgverlening. Gezondheidcentra hebben ieder afzonderlijk te weinig organisatievermogen voor verdere ontwikkeling en implementatie ervan.

Het gaat om verder en breder ontwikkelen van multidisciplinaire, geïntegreerde wijkgerichte zorg. Presentie in de wijk, laagdrempelig en servicegericht naar klanten, verweven in de lokale sociale infrastructuur en pragmatisch en creatieve oplossingen vinden om geïntegreerde zorg te leveren gericht op gezondheidswinst. Vanuit die eigenheid wil het samenwerkingsverband een Back-Office realiseren die dienstbaar is aan het primaire proces. Voor en door centra is hierbij het motto!

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
154012102
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. Hamming
Verantwoordelijke organisatie:
Maatschap huisartsen 's-Hertogenbosch

Hoe werkt het?

In een korte film (circa 1 minuut) legt de projectleider uit hoe het project werkt en wat u eraan heeft. Bekijk de video op YouTube