Mobiele menu

Kwalitatief interventieonderzoek naar de achtergrond van overgewicht en de mogelijkheden voor preventie bij Turkse en Marokkaanse vrouwen van 25 tot 45 jaar

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De prevalentie van overgewicht onder Amsterdamse vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst is hoog, zo blijkt o.a. uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor. Over de achtergrond van dit gezondheidsprobleem en de preventiemogelijkheden is weinig bekend. Dit participatief onderzoek moet inzicht bieden in de factoren die bijdragen aan de hoge prevalentie van overgewicht onder 25- tot 45-jarige Turkse en Marokkaanse vrouwen in Amsterdam en in de mogelijkheden om samen met de doelgroep preventieve interventies te ontwikkelen. Het project vindt plaats in Westerpark, een stadsdeel dat qua etnische samenstelling overeenkomt met de rest van Amsterdam. Er wordt met lokale partners samengewerkt in een projectgroep. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, interviews met deskundigen, sleutelinformanten en met vrouwen uit de einddoelgroep. Op basis van de verzamelde informatie worden interventies ontwikkeld en uitgevoerd, bijv. het aanpassen van bestaande voorzieningen, opzetten van nieuwe voorzieningen, voorlichtingsactiviteiten en beleidsadvisering. De vrouwen kiezen thema, vorm en inhoud van de interventies. Zij ontwikkelen zelf de interventies waarbij de projectgroep en de GG&GD een stimulerende, begeleidende en ondersteunende rol hebben. De ontwikkelde producten (onderzoeksinstrumenten, draaiboeken) zijn overdraagbaar naar andere stadsdelen en steden waar overgewicht onder allochtone vrouwen een probleem is. Een proces- en effectevaluatie maken onderdeel uit van het project.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
40050014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2003
2007
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Ir. H. Dijkshoorn
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Amsterdam