Mobiele menu

Kwaliteit van leven in de langdurige zorg Projectvoorstel voor inventarisatie van gebruikte meetinstrumenten

Er bestaat momenteel geen met feiten onderbouwd beeld van het scala aan kwaliteit-van-leven-meetinstrumenten dat in de langdurige zorg wordt gebruikt. Het gaat om meetinstrumenten in de sectoren:

  • verpleging, verzorging en thuiszorg
  • geestelijke gezondheidszorg
  • gehandicaptenzorg

Doel

In dit project wordt onderzocht:

  • Welke instrumenten er worden gebruikt om kwaliteit van leven te meten.
  • Op welke manier deze instrumenten worden gebruikt.

Werkwijze

Het onderzoek kent de volgende activiteiten:

  • Inventarisatie van instrumenten, aangevuld met achter¬grond- en gebruikersinformatie op basis van 3 onderzoeksmethoden (desk¬research, interviews en enquêtes).
  • Expertgroepbijeenkomsten per sector met vertegenwoordigers van de desbetreffende branche- en cliëntenorganisaties.
  • Rapportage van de uitkomsten van het onderzoek.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
516012501
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Schipper
Verantwoordelijke organisatie:
Significant BV