Mobiele menu

Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking

In de gezondheidszorg gaat het meestal om de mensen die ziek zijn of een beperking hebben. De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor hun naasten. Wij onderzoeken hoe naasten hun leven ervaren en waarom zij hun leven als goed of minder goed ervaren. Naasten zijn meestal familieleden. Soms wonen zij thuis met de persoon met een beperking en soms woont de persoon met een beperking in een instelling. Er zijn veel factoren die de kwaliteit van leven van de naasten beïnvloeden. Wij stellen vragen aan de naasten over hun dagelijks leven, zoals hun werk, relaties met andere mensen, vrije tijd en over de persoon met een beperking. Zo hopen we erachter te komen of er groepen naasten zijn met wie het goed gaat en met wie het minder goed gaat. En we bestuderen op welke gebieden het goed gaat en op welke gebieden ze belemmeringen ervaren. We kunnen dan advies geven aan beleidsmakers en professionals over ondersteuning die hen helpt om de kwaliteit van hun leven te vergroten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845008501
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.R. Boeije
Verantwoordelijke organisatie:
NIVEL