Mobiele menu

Kwaliteitsgelden Verloskunde 2021 2

Projectomschrijving

De beroepsvereniging van verloskundigen, de KNOV, faciliteert verloskundigen met de kwaliteitsgelden om hoogwaardige geboortezorg te kunnen blijven leveren. Kijk op onze pagina Kwaliteitsgelden verloskundige zorg: KNOV hoe ze dit aanpakken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is de beroeps- en brancheorganisatie van en voor verloskundigen en streeft naar de beste zorg voor zwangere vrouwen, hun partners en (ongeboren) kinderen. De missie van de KNOV onderschrijft de Nederlandse geboortezorg als ‘toegankelijk, doelmatig en kwalitatief goed’ waarin elke moeder en kind de best mogelijke start krijgen en hierdoor een fundament leggen voor een gezond leven. De zwangere vrouw moet uiteindelijk profiteren van de activiteiten die de KNOV uitvoert. De KNOV werkt in partnerschap met zwangeren om de beste geboortezorg vorm te geven. Concreet houdt dit in dat de KNOV zowel initieert als samenwerkt met andere ketenpartners en cliëntenorganisaties om richtlijnen te ontwikkelen, actualiseren en implementeren. De KNOV heeft eerder op twee momenten een aanvraag ingediend. In 2021 zal enerzijds de aandacht op deze projecten komen te liggen en wordt hoge prioriteit gegeven aan de afronding. Anderzijds, met de reorganisatie achter ons, richt de KNOV zich op het realiseren van het meerjarenplan en de visie ‘de Verloskundige in 2030’. In overleg met ZonMw blijft het met ZN overeengekomen Kwaliteitsprogramma 2019-2021 de komende jaren het uitgangspunt voor de voorgenomen activiteiten. De projectaanvraag ‘Kwaliteitsgelden verloskunde 2021’ is daarom voor een belangrijk deel op het genoemde programma gebaseerd. De kaderafspraken tussen ZonMw en KNOV zoals deze voor 2020 zijn overeengekomen blijven voor 2021 ongewijzigd van kracht. In de projectaanvraag treft u aan welke activiteiten de KNOV voornemens is in 2021 - 2022 aanvullend uit te voeren. Het betreft de volgende drie deelprojecten: • Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden • Implementatie kwaliteitsstandaarden • Ondersteunende instrumenten beroepspraktijk

Kenmerken

Projectnummer:
859005003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.J. Olsthoorn
Verantwoordelijke organisatie:
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
Afbeelding

Kwaliteitsgelden Verloskundige zorg

De KNOV, de beroepsvereniging van verloskundigen, faciliteert verloskundigen met de kwaliteitsgelden om hoogwaardige kwalitatieve zorg te kunnen blijven leveren. Lees meer over hun activiteiten.