Mobiele menu

Kwaliteitsgelden Verloskunde 2022-1

Projectomschrijving

De beroepsvereniging van verloskundigen, de KNOV, faciliteert verloskundigen met de kwaliteitsgelden om hoogwaardige geboortezorg te kunnen blijven leveren. Kijk op onze pagina Kwaliteitsgelden verloskundige zorg: KNOV hoe ze dit aanpakken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is de beroeps- en brancheorganisatie van en voor verloskundigen en streeft naar de beste zorg voor zwangere vrouwen, hun partners en (ongeboren) kinderen. De missie van de KNOV onderschrijft de Nederlandse geboortezorg als ‘toegankelijk, doelmatig en kwalitatief goed’ waarin elke moeder en kind de best mogelijke start krijgen en hierdoor een fundament leggen voor een gezond leven. De zwangere vrouw moet uiteindelijk profiteren van de activiteiten die de KNOV uitvoert. De KNOV werkt in partnerschap met zwangeren om de beste geboortezorg vorm te geven. Concreet houdt dit in dat de KNOV zowel initieert als samenwerkt met andere ketenpartners en cliëntenorganisaties om richtlijnen te ontwikkelen, actualiseren en implementeren. De KNOV faciliteert verloskundigen met het inzetten en gebruikmaken van beschikbare wetenschappelijke evidence en kwaliteitsinstrumenten om de best mogelijke geboortezorg vorm te geven. De KNOV is zowel kartrekker als partner in het vormgeven aan wetenschappelijke richtlijnen en standaarden en het zorgvuldig implementeren van deze. Ook ondersteunt de KNOV haar leden met verschillende kwaliteitsvraagstukken die voortkomen uit het werkveld allen met als doel het verhogen van de kwaliteit van zorg die verloskundigen leveren aan moeder en kind. Deze notitie geeft inzicht in hoe de KNOV de kwaliteitsgelden Verloskunde, beschikbaar gesteld door ZonMw, in wil zetten voor 2022. De projecten voor 2022 worden aangevraagd in twee aanvragen, te weten aanvraag 2022-1 en 2022-2. Dit op advies van ZonMw omdat het nieuwe (2022-1) en doorgeschoven (2022-2) projecten betreft. Om de samenhang tussen de verschillende projecten te vergroten zijn er overkoepelende thema’s bepaald waar de verschillende projecten onderdeel van uitmaken. Deze thema’s dragen bij aan de visie 2030 van de KNOV en het kwaliteitsbeleid van de KNOV. Hierdoor levert de KNOV een bijdrage aan de best mogelijke geboortezorg zoals beschreven in haar missie en uitgedragen door haar leden. Deze thema’s zijn: ‘Juiste zorg op de juiste plek’ ‘Verloskundige van nu en de toekomst’ ‘Sociale verloskunde’ De indeling als voorheen, met de drie deelprojecten, houden we vast. De potentiële projecten worden per deelproject aan u voorgelegd. Wel staat per project aangegeven bij welk thema het project thuishoort.

Kenmerken

Projectnummer:
859005004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
F. van Rij
Verantwoordelijke organisatie:
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
Afbeelding

Kwaliteitsgelden Verloskundige zorg

De KNOV, de beroepsvereniging van verloskundigen, faciliteert verloskundigen met de kwaliteitsgelden om hoogwaardige kwalitatieve zorg te kunnen blijven leveren. Lees meer over hun activiteiten.