Mobiele menu

Kwaliteitsgelden Verloskunde 2023-1

De beroepsvereniging van verloskundigen, de KNOV, faciliteert verloskundigen met de kwaliteitsgelden om hoogwaardige geboortezorg te kunnen blijven leveren. Concreet houdt dit in dat de KNOV zowel initieert als samenwerkt met andere ketenpartners en cliëntenorganisaties om richtlijnen te ontwikkelen, actualiseren en implementeren.

Doel

De KNOV faciliteert verloskundigen met het inzetten en gebruikmaken van beschikbare wetenschappelijke evidence en kwaliteitsinstrumenten om de best mogelijke geboortezorg vorm te geven.

Werkwijze

De KNOV is zowel kartrekker als partner in het vormgeven aan wetenschappelijke richtlijnen en standaarden en het zorgvuldig implementeren van deze. Ook ondersteunt de KNOV haar leden met verschillende kwaliteitsvraagstukken die voortkomen uit het werkveld ter verbetering van de geboortezorg. ZonMw en de KNOV zijn op 17 december 2019 kaderafspraken overeengekomen voor 2020, welke de KNOV ook voor 2023 respecteert en zal toepassen.

Kenmerken

Projectnummer:
08590052220002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
F. van Rij
Verantwoordelijke organisatie:
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
Afbeelding

Kwaliteitsgelden Verloskundige zorg

De KNOV, de beroepsvereniging van verloskundigen, faciliteert verloskundigen met de kwaliteitsgelden om hoogwaardige kwalitatieve zorg te kunnen blijven leveren. Lees meer over hun activiteiten.