Mobiele menu

Kwaliteitsstandaard DSD

Aanleiding

In de afgelopen jaren is gezamenlijk vanuit o.a. professionals, patiënten en de ministeries VWS en OCW volop ingezet op kwaliteitsontwikkeling in het kader van zorg voor personen met DSD/intersekse. Voor een aantal DSD-condities zijn er reeds bestaande professionele richtlijnen. Echter, is er momenteel nog onvoldoende afstemming tussen diagnostische en behandelprotocollen landelijk en internationaal. Daarbij hebben zowel de professionals als de patiënten behoefte aan meer bekendheid en kennis over afstemming tussen deze protocollen.

Doel en methode

In dit onderzoek zetten de onderzoekers in op een breed gedragen multidisciplinaire kwaliteitsstandaard, welke de kwaliteit van zorg bij DSD zal verbeteren. Ontwikkeling zal plaatsvinden op basis van zowel de stand van de wetenschap en praktijk als op basis van expertise van cliënten en zorgaanbieders. Zowel de medisch inhoudelijke als ook de psychosociale zorg zal betrokken worden.

Samenwerkingspartners

Bijniervereniging NVACP- werkgroep AGS, Nederlandse Klinefelter vereniging, Stichting MRKH-vrouwen, Turner contact Nederland, DSD Nederland, Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties ( VSOP). De werkgroep/klankbordgroep bestaat naast medisch specialisten en patiëntvertegenwoordigers uit Huisartsen (NHG), psychologen (LVMP/PAZ), seksuologen (NVVS), medisch ethici en inhoudsdeskundige vanuit gezondheidsrecht

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
08490092110001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. D. Dreesens
Verantwoordelijke organisatie:
Federatie Medisch Specialisten