Mobiele menu

Kwaliteitssysteem voor Thuishulp Rotterdam, zodat ook aan de voorwaarden wordt voldaan voor contracten met gemeenten voor de wmo, zorgkantoren voor de wlz en zorgorganisaties om onderaannemer te kunnen worden.

Projectomschrijving

Kwaliteitssysteem voor Thuishulp Rotterdam, zodat ook aan de voorwaarden wordt voldaan voor contracten met gemeenten voor de Wmo, zorgkantoren voor de Wlz en zorgorganisaties om onderaannemer te kunnen worden.

Achtergrond

Er is een groeiende behoefte aan menselijke ondersteuning in de ouderenzorgsector. In een tijdperk van digitalisering en bezuinigingen snakt de zorgsector naar dienstverlening met een kloppend hart. Thuishulp Rotterdam laat zien dat innovatie in de zorgsector mogelijk is met hulp van mensen uit dezelfde wijk en wil een belangrijke rol spelen in het tegengaan van eenzaamheid. De ambitie is om dit niet alleen in Rotterdam, maar ook in andere gemeenten neer te zetten.

Gevraagde inzet

Thuishulp Rotterdam helpen in het neerzetten van een solide zorgorganisatie, zodat de dienstverlening kan worden uitgebreid: in Rotterdam, in andere gemeenten en met zorgkantoren. Een belangrijke randvoorwaarde bij deze dienstverlening is het hebben van een passend kwaliteitssysteem. De vraag aan de coach is om een plan hiervoor op te stellen, zodat Thuishulp Rotterdam binnen 6 maanden een kwaliteitssysteem heeft, medewerkers zijn opgeleid en de organisatie een kwaliteitskeurmerk heeft.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Thuishulp Rotterdam laat zien dat innovatie in de zorgsector mogelijk is met hulp van mensen uit dezelfde wijk. We willen een belangrijke rol spelen in het tegengaan van eenzaamheid en hebben een dubbele sociale doelstelling: Als Thuishulp Rotterdam creëren we een prachtige win-win door mensen uit de buurt aan het werk te helpen bij ouderen, zodat de ouderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, we mensen (weer) aan het werk helpen en er op deze manier meer mensen aan de slag gaan in zorg en welzijn. Tot nu toe bieden we met name hulp aan ouderen die ons particulier betalen of uit een PGB. We willen nu de stap gaan maken dat we contracten kunnen gaan sluiten met gemeenten voor de WMO en met zorgkantoren voor de WLZ. Hiervoor moeten we aan diverse eisen gaan voldoen. Een daarvan is dat we een kwaliteitssysteem hebben en ook volgens dat kwaliteitssysteem gaan werken. Dat willen we nu gaan opzetten. Thuishulp Rotterdam helpen in het neerzetten van een solide zorgorganisatie, zodat de dienstverlening kan worden uitgebreid via contracten met gemeenten voor de WMO, niet alleen in Rotterdam, maar ook in andere gemeenten, en met zorgkantoren (voor de WLZ). Een belangrijke randvoorwaarde bij deze dienstverlening is het hebben van een passend kwaliteitssysteem. Onze vraag aan de coach is om een plan hiervoor op te stellen, zodat Thuishulp Rotterdam een kwaliteitssysteem krijgt, medewerkers zijn opgeleid in het werken volgens de bijbehorende processen en procedures en we een certificering kunnen aanvragen voor een kwaliteitskeurmerk. Doel coachingstraject: Dankzij het coachingstraject (lees: werken aan kwaliteit) kunnen we aanvragen indienen bij gemeenten om mee te mogen doen met de wmo, in (tijds)lijn met hun aanbestedingen en open house inschrijvingen, bij de zorgkantoren die actief zijn in onze regio en gaan we relaties aan met andere zorgorganisaties om als onderaannemer te kunnen werken. Keuze voor de coach: Els Lonissen is een verander- en implementatie-expert, m.n. werkzaam in de zorg. Zij kan overzien wat nodig is om een verandering voor elkaar te krijgen, mensen hierin mee te nemen en een werkend resultaat voor elkaar te krijgen. Haar laatste opdracht was om als adviseur Kwaliteit en Patiëntveiligheid de organisatie voor te bereiden op de certificering, hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot een succesvolle NIAZ-accreditatie. 1.Taakomschrijving a. Activiteiten die de coach gaat ondernemen om de aanvrager te helpen bij de geformuleerde hulpvraag: De coach wil Thuishulp Rotterdam helpen in het helder krijgen van hun kwaliteitsvraag: wat is hun definitie van kwaliteit, welke kwaliteit van zorg willen zij leveren, waar moet die aan voldoen en wat moet er gebeuren om deze kwaliteit in te richten bij Thuishulp Rotterdam? En, tot slot, hoe maken we die (ook) zichtbaar: niet alleen voor de eigen medewerkers, maar ook voor onze klanten en opdrachtgevers. b.Beknopt plan van aanpak per maand of fase in het coachingstraject. Eerste maand: opzetten van plan met stappen en taakverdeling Maand 2: (helpen) opzetten en uitwerken van onderdelen van kwaliteitssysteem Maand 3-4: (helpen) inrichten en werken volgens nieuwe kwaliteitsstandaard en voorbereiden op audit/certificering.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002615
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J.W.A.M. Hoogeweegen
Verantwoordelijke organisatie:
Thuishulp Rotterdam