Mobiele menu

Kwaliteitsverbetering van Interdisciplinaire Revalidatie voor COVID-19 gestart op de IC

Projectomschrijving

Veel mensen die getroffen zijn door COVID-19 en op een IC zijn behandeld, zijn niet in staat hun vroegere positie in de samenleving te hervatten.

Doel

Ons onderzoeksvoorstel richt zich op de relatie tussen een persoonsgerichte interdisciplinaire behandeling (medisch specialistische revalidatie) van IC-patiënten met COVID-19 en hun langdurig functioneren op het gebied van inspanningstolerantie, longfunctie, cognitief functioneren, stemming en dagelijkse activiteiten/participatie.

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek vult de kennis over COVID-19 aan door aandacht te leggen op de vroege, kritieke fase in twee werkpakketten. Werkpakket 1, kwantitatief onderzoek, inventariseert en analyseert de wijze van revalidatiebehandeling tijdens de pandemie met behulp van bestaande data uit Nederlandse ziekenhuizen. Werkpakket 2, kwalitatief onderzoek, evalueert de uitvoering van de geleverde revalidatiebehandeling middels semi-gestructureerde focusgroep interviews met zorgprofessionals die werkzaam waren tijdens de pandemie.

Uitvoerende partijen

Máxima Medisch Centrum, Adelante Zorggroep, Ziekenhuis Rivierenland, Medisch Spectrum Twente, Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis, Amsterdam UMC, Erasmus MC en UMC Utrecht.

Context

Dit onderzoek is 1 van de studies op het gebied van onderzoek naar optimale medisch-specialistische zorg bij COVID-19. De onderzoeken hebben als doel het beantwoorden van belangrijke kennishiaten op gebied van behandeling. ZonMw faciliteert deze onderzoeken in het COVID-19 deelprogramma Behandeling om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van optimale zorg voor COVID-19. De kennishiaten zijn geïdentificeerd door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Meer informatie

Hoofdaanvrager, projectleider en penvoerder: Dr. C.D. Bakker (Máxima Medisch Centrum)

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430102320002
Looptijd: 26%
Looptijd: 26 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.D. Bakker