Mobiele menu

Kwetsbaar in Amsterdam: De organisatie en effecten van de ondersteuning van kwetsbare groepen tijdens en na de corona-crisis

De meest kwetsbare mensen worden door de COVID-19 pandemie het hardst geraakt. Veel organisaties hebben op grote schaal hulp verleend aan kwetsbare mensen tijdens de crisis. In deze hulp aan kwetsbaren zijn keuzes gemaakt. Zoals: wie krijgt hulp? Hoe kan er afstand gehouden worden? Welke online mogelijkheden zijn er? Vaak ging dit goed, maar soms bestaat het gevoel dat het beter zou kunnen. Gezien een mogelijke tweede COVID-19-golf is het van groot belang om de organisatie van de hulpverlening aan kwetsbare groepen tijdig te onderzoeken en daar lessen uit te trekken.

Doel

Dit project wil inzicht geven in de gevolgen van de coronacrisis voor verschillende kwetsbare groepen in de regio Amsterdam. Er wordt onderzocht hoe hulp verleend is en hoe hulpverlening op midden- en lange termijn georganiseerd kan worden. Onderzoekers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen maken samen een inventarisatie van de kennis en ervaringen die opgedaan zijn en ontwikkelen hulpoplossingen.

Onderzoeksopzet

Interviews, surveys, observaties

De eerste resultaten

  • Gemengd beeld
  • Hardst getroffenen diegenen met traject van reintegratie
  • Structuur (in behandeling), perspectief en huisvesting grootste problemen
  • Negatief effect terugschroeven GGZ (en soms huisartsen)
  • Noodopvang heeft positieve effecten op rust en behandeling
  • Dilemma’s in hulpverlening, bijv. nabijheid versus afstand
  • E-health positief toegepast (maar ook situaties waar lastiger)

Uitvoerende partijen

Vrije Universiteit Amsterdam, GGD Amsterdam, HVO-Querido, De Regenbooggroep en het Leger des Heils Amsterdam

Meer informatie

Projectleidersbijeenkomst 10 februari 2021: COVID-19 en Kwetsbare groepen

Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

Context

Waar in de eerste fases van de COVID19-epidemie vooral nadruk lag op de fysieke gezondheid, is er later steeds meer ruimte gekomen voor de mentale gezondheid. Onder mentale gezondheid verstaan we goed in je vel zitten. ZonMw financiert verschillende projecten over mentale gezondheid en mentale weerbaarheid. Die projecten kunnen gaan over de hele samenleving, maar ook vaak over een speciale doelgroep, zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of daklozen.

Producten

Titel: Kwetsbaar in Amsterdam. Presentatie van bevindingen bij POA (stedelijk overleg van opvangorganisaties)
Auteur: Sanaz Kateb, Rebecca Ruehle
Titel: Vulnerable care: Temporality in collective action during the Covid-19 crisis
Auteur: Sanaz Kateb, David Kroon, Elco van Burg, Rebecca Ruehle
Titel: Innovating under pressure: Introducing technology in social care organizations during the Covid-19 crisis
Auteur: Sanaz Kateb, Rebecca Ruehle, David Kroon, Elco van Burg
Titel: Kwetsbaar in Amsterdam
Auteur: Elco van Burg
Link: https://tinyurl.com/2ayudnuf
Titel: Adaptation of Diversity, Equity, and Inclusion for Organizations in the Post–COVID-19 Environment (session 1163)
Auteur: Ben Kahn, Sanaz Kateb, Bradford Knipes, Zengie Mangaliso, Alfons Trompenaars
Link: https://2021.aom.org/meetings/virtual/vgy9EDxwd7ZksKpbh
Titel: Kwetsbaar in Amterdam: Presentatie voor HVO-Querido medewerkers over bevindingen
Auteur: Sanaz Kateb
Titel: Vulnerable care: Temporality in collective action during the Covid-19 crisis
Auteur: Sanaz Kateb, David Kroon, Elco van Burg, Rebecca Ruehle
Titel: Kwetsbaar in Amsterdam: Impact on 'undocumented' people
Auteur: Sanaz Kateb, Elco van Burg, David Kroon, Rebecca Ruehle
Titel: Innovating under pressure: Introducing technology in social care organizations during the Covid-19 crisis
Auteur: Sanaz Kateb, Rebecca Ruehle, David Kroon, Elco van Burg, Max Huber
Titel: Vulnerable care: Temporality in collective action during the Covid-19 crisis
Auteur: Sanaz Kateb, David Kroon, Elco van Burg, Rebecca Ruehle
Titel: Innovation Under Pressure: E-Health as a Response to the COVID-19 Crisis
Auteur: Sanaz Kateb, Rebecca Ruehle, David Kroon, Elco van Burg, Max Huber
Link: https://icenis.undip.ac.id/keynote-speakers/
Titel: Presentatie onderzoek ‘Kwetsbaar in Amsterdam’, inzichten delen, discussie gericht op praktijk
Auteur: Elco van Burg, Sanaz Kateb
Titel: Veranderingen in de communicatie aan kwetsbare groepen binnen de hulpverlening
Auteur: Sanaz Kateb, David Kroon
Link: https://www.healthcommunication.nl/symposium/programma-en-link/
Titel: Kwetsbaar in Amsterdam: Presentatie bevindingen voor VU medewerkers
Auteur: Sanaz Kateb, Elco van Burg
Titel: VU onderzoekt gevolgen covidcrisis voor kwetsbare Amsterdammers
Link: https://tinyurl.com/2z6h7ye2
Titel: Kwetsbaar in Amsterdam: Effecten Covid-19 en hulpverlening aan kwetsbare groepen
Auteur: Elco van Burg, Sanaz Kateb, David Kroon, Rebecca Ruehle
Link: https://tinyurl.com/4ab4dczh
Titel: Kwetsbaar in Amsterdam: Eindrapport
Auteur: Elco van Burg, Sanaz Kateb, David Kroon, Rebecca Ruehle
Link: https://tinyurl.com/yz5whhp4
Titel: Kwetsbaar in Amsterdam: E-health en veerkracht medewerkers
Auteur: Van Burg, E., Kateb, S., Kroon, D.P., Ruehle, R.C.
Link: http://shorturl.at/hnOU9
Titel: Lessen en oplossingen Kwetsbaar in Amsterdam
Link: https://tinyurl.com/msycv8wv
Titel: Bijdrage rondetafel ministerieeel programma covid
Link: https://tinyurl.com/5sh3ks9u
Titel: Kwetsbare Amsterdammers in lockdown
Auteur: Elco van Burg
Link: https://youtu.be/jC5K1vAimqk
Titel: Innovating under pressure: Adopting digital technologies in social care organizations during the COVID-19 crisis
Auteur: Kateb, S., Ruehle, R.C., Kroon, D.P., Van Burg, E., Huber, Max
Magazine: Organization Studies
Begin- en eindpagina:
Link: http://shorturl.at/hVWXZ

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430032010020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. ir. J.C. van Burg MA
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam