Mobiele menu

Kwetsbare maar zelfstandige ouderen. De wijkverpleegkundige als spin in het web.

In de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde is 20% van de bevolking ouder dan 65 jaar. Door de vergrijzing en het vertrek van jonge mensen zal dit percentage snel oplopen tot 25%. Door bevolkingskrimp verdwijnen bovendien voorzieningen. Hierdoor komt de zelfredzaamheid van ouderen in gevaar en dreigt vereenzaming.

Doel

Het verbreden en versterken van de functie van wijkverpleegkundige door het integreren van de rol van casemanager. Waardoor de wijkverpleegkundige de verbindende schakel werd tussen de oudere (cliënt) en ketenpartners om zo de oudere meer autonomie en regie te geven en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Werkwijze

9 wijkverpleegkundigen waren casemanager voor kwetsbare ouderen. Ze benaderden kwetsbare ouderen en ondersteunden ze. Ook regelden ze in samenwerking met andere instellingen, vrijwilligers en het eigen netwerk van ouderen voorzieningen op maat.

Verslagen


Eindverslag

De wijkverpleegkundigen van het project” Kwetsbare maar zelfstandige ouderen, de wijkverpleegkundige als spin in het web” is actief geweest in de verschillende kernen van de gemeente Stadskanaal en de gemeente Vlagtwedde. Het project had als doel het verbreden en versterken van de functie van wijkverpleegkundige door het integreren van de rol van casemanager waadoor de wijkverpleegkundige de verbindende schakel wordt tussen de oudere (cliënt) en ketenpartners teneinde de oudere meer autonomie en regie te geven en de kwaliteit van leven te verbeteren. Deze doelstelling is grotendeels gerealiseerd. De wijkverpleegkundige heeft zich ingezet voor de kwetsbare ouderen in zowel Stadskanaal als Vlagtwedde. De focus heeft echter meer gelegen op het in kaart brengen van de situatie van kwetsbare ouderen dan op het organiseren van casemanagement. Casemanagement werd namelijk ook in gang gezet vanuit een parallel traject “Samen Oud”. De verpleegkundigen hebben zich actief ingezet in het formele en informele netwerk in de verschillende kernen. Zij hebben hierin de brede kijk op het gebied van wonen,welzijn en zorg geïnitieerd en gestimuleerd. De rol van de zichtbare schakel verpleegkundige is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van de wijkverpleegkundige. De werkzaamheden van de zichtbare schakel verpleegkundige worden op dezelfde wijze voortgezet in afstemming met beide gemeentes.

Kenmerken

Projectnummer:
206020037
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Engberts
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Meander
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.